Hoe staat PFZW ervoor?

We hebben u dit jaar regelmatig gewaarschuwd voor een verlaging van de pensioenen in 2020. In november stelde minister Koolmees de ondergrens van de dekkingsgraad onder voorwaarden bij naar 90%, wat de kans op verlagen kleiner maakte. Zoals het er nu uitziet, ligt de dekkingsgraad op 31 december boven deze grens en hoeven we de pensioenen in 2020 niet te verlagen. 

Nog niet zeker

Tussen nu en 31 december kan dit nog veranderen. Als de financiële situatie verslechtert door bijvoorbeeld een dalende rente of tegenvallende beurskoersen, kan het zijn dat de dekkingsgraad tóch onder de 90% uitkomt. In dat geval moet PFZW de pensioenen wel verlagen in 2020. PFZW moet bovendien voldoen aan de voorwaarden die minister Koolmees heeft gesteld, als de dekkingsgraad tussen de 90% en 94% is.

We houden u op de hoogte

Begin januari informeren we u via onze website over de actuele situatie en de gevolgen voor uw pensioen.