PFZW belegt uw pensioenpremie

Iedereen die pensioen opbouwt bij PFZW, betaalt hiervoor pensioenpremie. PFZW belegt een deel van deze premie. Dit is nodig, want alleen de premie van deelnemers is niet genoeg om alle pensioenen te kunnen betalen en sparen levert te weinig op. Door te beleggen zorgen we voor een goed en betaalbaar pensioen voor alle deelnemers. 

De invloed op beleggingen

Door het coronavirus komt het leven in Nederland (en in veel andere landen) tot stilstand. Investeerders houden in afwachting van de ontwikkelingen hun hand op de knip. De beurzen dalen hierdoor sterk en dit zien we terug in onze beleggingsresultaten. En dat heeft weer gevolgen voor de actuele dekkingsgraad van PFZW.

Wat dit betekent voor uw toekomstige pensioen, is nu nog niet te zeggen. PFZW belegt voor de lange termijn. Maar, op de korte termijn zien we dat de actuele dekkingsgraad door de ontwikkelingen daalt. Wat vaststaat is dat we uw pensioen gewoon kunnen uitbetalen. Ook zal de hoogte van de pensioenpremie en de bruto pensioenuitkering gedurende 2020 gelijk blijven. 

Het nieuwe pensioenstelsel

We maken ons hard voor de hervorming van ons pensioenstelsel. De gesprekken hierover zijn inmiddels in gang en de eerste stappen zijn gezet om Nederland een toekomstbestendig, goed én betaalbaar pensioen te laten houden.

Samen sterk

In Nederland regelen we de pensioenen samen. Samen dragen we de lusten én de lasten. We delen de kosten, de risico’s en we beslissen samen. Juist daardoor kunnen we een crisis als deze veel beter aan dan wanneer het ieder voor zich zou zijn.