Koning Willem-Alexander bedankt zorg en welzijn

De koning sprak in zijn troonrede waardering uit voor alle medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en kinderopvang. 

“Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang. (…) Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep, terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd.” - Koning Willem-Alexander, Troonrede 2021

Wat betekent Prinsjesdag voor uw portemonnee?

Inkomen en wonen

De belasting over uw pensioen gaat een beetje omlaag
Wanneer u pensioen ontvangt, betaalt u inkomstenbelasting over dit bedrag. Voor uw verzamelinkomen (al uw inkomsten bij elkaar) tot 35.129 euro, geldt in 2022 het belastingtarief van 19,17 procent. Dit was 19,20 procent. Voor uw inkomen boven dit bedrag geldt een tarief van 37,07 procent. Dit was 37,10 procent.

Sociale huur en vrije sector huur
Het kabinet heeft besloten om de huren in de sociale sector te bevriezen. Dit betekent dat tot en met juni 2022 geen huurverhoging mag worden toegepast. Voor woningen in de vrije sector geldt er nu een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Zorgverzekering

De zorgpremie gaat omhoog
De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Dit bedrag gaat volgend jaar omhoog met zo'n 2,75 euro per maand. Het kabinet bepaalt de uiteindelijke premie niet. Dit doen zorgverzekeraars zelf in november. U ontvangt dan uw nieuwe polis en premie van uw huidige zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u zoals elk jaar overstappen naar een andere verzekeraar.

Er verandert komend jaar niets aan het eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft in 2022 dus staan op 385 euro. 

De zorgtoeslag gaat ook omhoog
Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Deze toeslag is bedoeld om hen te ondersteunen bij het betalen van de zorgverzekering en het eigen risico dat hierbij hoort. De toeslag stijgt met 3 euro per maand voor alleenstaanden. Voor toeslagpartners stijgt de toeslag met 3,33 euro.

Wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering
Er zijn veel mensen die na COVID-19 nog klachten overhouden, zoals vermoeidheid of benauwdheid. Dit heet ook wel ‘Long COVID’. Patiënten met Long COVID hadden in 2021 recht op extra dekkingen uit het basispakket. In 2022 wordt deze regeling verlengd, maar voorlopig alleen tot augustus. Lees meer over het nieuwe basispakket op de website van de Rijksoverheid