Versoepeling Regeling Vervroegd Uittreden

Voor u als werkgever is het nu mogelijk om met oudere medewerkers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betaalt u geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. De RVU treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Vervroegd uittreden en PFZW

In een aantal cao’s zijn al concrete afspraken gemaakt over regelingen die medewerkers de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken. Heeft u vragen over de inhoud van de regeling in de cao? Dan kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie. 

Heeft u medewerkers die in aanmerking willen komen voor zo'n regeling? Dan is er voor de aanvraag mogelijk informatie nodig over het arbeidsverleden. Uw medewerker kan een deel van die informatie vinden in MijnPFZW. Wij mogen deze informatie om privacyredenen niet aan werkgevers verstrekken. Ook kunnen wij geen informatie verstrekken over aantallen medewerkers die vanuit een regeling in de cao (mogelijk) in aanmerking komen voor een regeling vervroegd uittreden.

Wij informeren u en uw medewerkers graag over de mogelijkheden van onze pensioenregeling in onze workshops en presentaties

Verruiming verlofsparen

Om uw medewerkers meer mogelijkheden te bieden om eerder te stoppen met werken, wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld. Als werkgever kunt u extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk (deels) te belonen met extra verlofopbouw. De verruiming van het verlofsparen treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Bedrag ineens vanaf 2023

Uw medewerkers krijgen het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat na opname naar evenredigheid omlaag. Dit betekent dat de maandelijkse uitkering ook lager wordt. Het bedrag ineens is vrij besteedbaar en biedt uw medewerkers de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie. Deze maatregel treedt in werking per 1 januari 2023.