Actuele financiële situatie

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2021

Definitieve dekkingsgraad bekend

PFZW eindigde het jaar 2020 met een dekkingsgraad van 92,6%. Dit betekent dat de pensioenen in 2021 niet verlaagd hoeven te worden. In het jaarbericht blikken we terug op de financiële resultaten van afgelopen jaar.

Belastingen en inhoudingen in 2021

Bent u met pensioen? Het bedrag dat u van PFZW op uw rekening gestort krijgt, kan veranderen. De wettelijke inhoudingen op uw pensioen zijn in 2021 namelijk anders dan in 2020. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw nettopensioen. 

Eerder nieuws

PFZW verwacht pensioenen in 2021 niet te verlagen

4 januari 2021 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verwacht de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De dekkingsgraad eind 2020 was volgens de eerste berekeningen ruim 91% en daarmee boven de ondergrens van 90% die minister Koolmees heeft vastgesteld als grens waaronder er moet worden verlaagd.

Om de waardering van alle verplichtingen en beleggingen, en daarmee de dekkingsgraad van 31 december 2020, definitief te bepalen is nog enkele weken nodig. Maar het lijkt erop dat de marge ruim genoeg is om dit jaar niet te hoeven verlagen.

Joanne Kellermann, voorzitter van PFZW: “Dit is goed nieuws voor al onze deelnemers werkend in de sector zorg en welzijn. Het was een heel zwaar jaar voor de mensen die in onze sector werken. We zijn blij dat we op dit punt positief nieuws kunnen brengen. Niet alleen voor gepensioneerden, die een verlaging direct voelen in hun portemonnee, maar voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij PFZW.”

Veelgestelde vragen over verlagen

Wanneer is er meer duidelijkheid?

Half februari is de definitieve dekkingsgraad van 31 december 2020 bekend.  Er gaat enige tijd overheen om de percentages tot achter de komma te berekenen. Omdat het over uw pensioen gaat, doen we dit heel zorgvuldig.

Heeft PFZW de pensioenen al eens moeten verlagen?

Nee, PFZW heeft gelukkig nog nooit de pensioenen hoeven verlagen. 

Wat is de invloed van het coronavirus op pensioen?

Pensioenfondsen hebben last van het coronavirus. Dat heeft vooral te maken met de economische onrust, zoals u waarschijnlijk in de media leest of via het nieuws hoort. Het effect op de economie zien we terug in onze dekkingsgraad.

> Meer lezen over de invloed op de dekkingsgraad

Waarom staan sommige fondsen er beter voor dan PFZW?

De verschillen tussen de fondsen hebben een aantal oorzaken. Dit heeft onder andere te maken met:

  • de hoogte van de premie die u betaalt
  • de gemiddelde leeftijd van de deelnemers (hoe jonger, hoe meer invloed de rente heeft, dus hoe lager de dekkingsgraad)
  • de hoogte van de bescherming van het fonds tegen het dalen (en stijgen) van de rente
Geldt verlagen ook voor partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?

Ja, als we moeten verlagen, geldt dit voor alle pensioenen. Alle pensioenen worden met hetzelfde percentage verlaagd.​

Als PFZW de pensioenen moet verlagen, met hoeveel procent is dat dan?

Dit hangt af van het verschil tussen de definitieve, actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 en de minimale eis aan de dekkingsgraad. 

Hoe zorgt PFZW voor de belangen van iedereen?

Een evenwichtig beleid voor iedereen die aangesloten is bij PFZW

Om gebruik te maken van een grens anders dan 104,3% (zoals de grens van 90%), moet er wel onderbouwd worden dat dit een goede keuze is voor iedereen die pensioen heeft bij PFZW. Voor mensen die nog pensioen opbouwen, gepensioneerden, mensen die geen pensioen meer opbouwen of ergens anders opbouwen, maar ook voor partners en ex-partners. Oftewel, PFZW moet kunnen aantonen dat de beslissing ‘evenwichtig’ is.

We nemen de belangen van iedereen die pensioen bij ons heeft mee in de afweging die we moeten maken.

> Meer lezen over de afwegingen die PFZW moet maken