De rol van de rente

De rente is ongekend laag en daar hebben we enorm last van. Pensioenfondsen moeten die rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en in de toekomst. Is de rente laag, dan moeten we doen alsof ons vermogen de komende tientallen jaren nauwelijks groeit door rendement. Dus: hoe lager de rente, hoe meer geld we vandaag apart moeten zetten.

Rendement op beleggingen

PFZW belegt de pensioenpremies die werknemers en werkgevers elke maand betalen. Een hoger rendement op de beleggingen, draagt bij aan een hogere dekkingsgraad. Gelukkig doen we dat best goed. Over de afgelopen 10 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van 8,6%. U ziet de rendementen per jaar terug in ons jaarverslag.

Helaas is de invloed van de lage rente groter dan de invloed van de goede beleggingsresultaten. Dat zorgt op dit moment voor de lage dekkingsgraad.

Om het effect van een lage rente duidelijk te maken hebben wij hieronder een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld:

Stel u moet iemand over 60 jaar € 1000,- betalen. En stel dat de rente waarmee we moeten rekenen 3% is. Dan moet u daarvoor nu € 170,- opzij zetten om over 60 jaar € 1.000,- te kunnen betalen. 

Maar stel dat de rente waarmee u moet rekenen 1,5% is. Dan moet u daarvoor nu € 410,- opzij zetten om over 60 jaar € 1.000,- te kunnen betalen. Dat is bijna 2,5 keer zoveel. De hoogte van de rente is dus heel belangrijk voor de dekkingsgraad.