Bijvoorbeeld: bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor elke euro die we moeten betalen € 1,10 in kas. 

De dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. Dat is de zogeheten actuele dekkingsgraad. Hier ziet u een overzicht van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. 

Augustus 2021 100,9%

De actuele dekkingsgraad van augustus 2021 is 100,9%.

Dit is 8,3 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 5,6 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt gestegen.

Juli 2021 99,5%

De actuele dekkingsgraad van juli 2021 is 99,5%.

Dit is 6,9 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 4,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 2,5 procentpunt gestegen.

Juni 2021 100,9%

De actuele dekkingsgraad van juni 2021 is 100,9%

Dit is 8,3 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020. 

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 6,5 procentpunt gestegen.

Mei 2021 99,3%

De actuele dekkingsgraad van mei 2021 is 99,3%.

Dit is 6,7 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een negatieve beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 7,2 procentpunt gestegen.

April 2021 99,6%

De actuele dekkingsgraad van april 2021 is 99,6%.

Dit is 7,0 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een negatieve beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 8,1 procentpunt gestegen.

Maart 2021 97,9%

De actuele dekkingsgraad van maart 2021 is 97,9%.

Dit is 5,3 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,3 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 6,8 procentpunt gestegen.

Februari 2021 94,5%

De actuele dekkingsgraad van februari 2021 is 94,5%.

Dit is 1,9 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 2,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 4,9 procentpunt gestegen.

Januari 2021 92,2%

De actuele dekkingsgraad van januari 2021 is 92,2%
Dit is 0,4 procentpunt lager dan de stand van eind december 2020.

Een negatieve beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 0,8 procentpunt gestegen.

December 2020 92,6%

De actuele dekkingsgraad van december 2020 is 92,6%
Dit is 6,6 procentpunt lager dan de stand van eind december 2019.

Een positieve beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 5,5 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 13,5 procentpunt gedaald.

November 2020 91,0%

De actuele dekkingsgraad van november 2020 is 91,0%
Dit is 8,2 procentpunt lager dan de stand van eind december 2019.

Een positieve beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 12,6 procentpunt gedaald.

Oktober 2020 87,4%

De actuele dekkingsgraad van oktober 2020 is 87,4%.

Dit is 11,8 procentpunt lager dan de stand van eind december 2019.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 12,9 procentpunt gedaald.

September 2020 88,5%

De actuele dekkingsgraad van september 2020 is 88,5%.

Dit is 10,7 procentpunt lager dan de stand van eind december 2019.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 11,9 procentpunt gedaald. Verder zijn de actuariële grondslagen geactualiseerd. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met 1,8 procentpunt. Dit effect is voornamelijk het gevolg van een nieuwe inschatting van de toekomstige sterftekansen.

Augustus 2020 88,0%

De actuele dekkingsgraad van augustus 2020 is 88,0%.

Dit is 11,2 procentpunt lager dan de stand van eind december 2019. 

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 9,5 procentpunt gedaald.

De beleidsdekkingsgraad van augutus 2021 is 95,4% (gemiddelde van de afgelopen 12 maanden)

Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen hiervan. 

Indexeren

PFZW mag de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 125%. Pas dan mag PFZW de pensioenen weer volledig verhogen met de prijsstijging in dat jaar.