Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2009

December 2009 108%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2009 is 108%. Dit is zestien procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 71,5 miljard naar 86,1 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met veertien procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met één procentpunt. In de dekkingsgraad is een opslag voor een gedeelte van de verwachte stijging van de levensverwachting verwerkt. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twee procentpunt.​

November 2009 107%

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november is 107%. Dit is vijftien procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met november gestegen van 71,5 miljard naar 84,3 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met dertien procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met drie procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met één procentpunt.​​

Oktober 2009 106%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2009 is 106%. Dit is veertien procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met oktober gestegen van 71,5 miljard naar 82,0 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met één procentpunt.​​

Augustus 2009 104%

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus is 104%. Dit is twaalf procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met augustus gestegen van 71,5 miljard naar 80,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met één procentpunt.​

Juli 2009 103%

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli is 103%. Dit is elf procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 71,5 miljard naar 78,5 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met acht procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met twee procentpunt.​​

Juni 2009 100%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni is 100%. Dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 71,5 miljard naar 74,7 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met zes procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met twee procentpunt.​

Mei 2009 100%

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei is 100%. Dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 71,5 miljard naar 74,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met zes procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met twee procentpunt.​

April 2009 94%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind april nog steeds onder de 105%. Op 30 april bedroeg de dekkingsgraad 94%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen naar 72,5 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met een procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met twee procentpunt. Ten tweede daalt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met een procentpunt.​​

Maart 2009 89%

​​Het belegd vermogen is aan het einde van het eerste kwartaal uitgekomen op € 68,3 miljard.

Toelichting

De gemiddelde lange rente is in het eerste kwartaal gestegen naar 3,63%. Per saldo resulteerde dit in een dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn van 89% per 31 maart 2009.​​

Februari 2009 85%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari is 85%. Dit is zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gedaald van 71,5 miljard naar 66,8 miljard. Hierdoor daalt de dekkingsgraad met zes procentpunt. Daarnaast is de rente licht gedaald, waardoor de pensioenverplichtingen stijgen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met één procentpunt. De dekkingsgraad van eind februari is zes procentpunt lager dan die van januari​​.

Januari 2009 91%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari is 91%. Dit is één procentpunt lager dan de stand van eind december 2008.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is in januari gedaald van 71,5 miljard naar 69,1 miljard. Hierdoor daalt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Dit wordt deels gecompenseerd door de gestegen rente, waardoor de pensioenverplichtingen dalen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met twee procentpunt.​​​