Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Actuele financiële situatie

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2020

De invloed van het coronavirus

Ook als pensioenfonds hebben we last van het virus. Dat heeft vooral te maken met de economische onrust, zoals u waarschijnlijk heeft gehoord. Zo verschijnen er berichten in het nieuws over dalende beurskoersen. Het effect op de economie zien we terug in onze dekkingsgraad. Hoe dit precies werkt, leggen we u graag uit.

Geen verlaging in 2020

02-01-2020 | De dekkingsgraad lag op 31 december ruim boven de grens van 90% die minister Koolmees vaststelde. Het duurt een aantal weken voordat de dekkingsgraad precies berekend is, maar we weten nu al wel dat deze hoog genoeg is. Hierdoor is verlagen van de bruto pensioenen in 2020 niet nodig. 

Kans op verlagen in 2021

Eind 2019 was het 5e jaareinde op rij dat de beleidsdekkingsgraad van PFZW onder de minimaal vereiste dekkingsgraad lag. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met eind 2020 onder deze grens van 104,3% blijft, moet PFZW de pensioenen verlagen. De komende tijd is dus herstel van de dekkingsgraad nodig om verlaging van pensioenen in 2021 te voorkomen.

*De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 

Wat betekent verlagen voor u?

Als PFZW de pensioenen in 2021 moet verlagen, heeft dat gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of gepensioneerd is.

Maatregelen uit de politiek

Minister Koolmees schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij maatregelen neemt om pensioenverlagingen zoveel mogelijk te voorkomen in 2020. Dit jaar wordt er meer duidelijk over het nieuwe pensioenstelsel. Wat dit precies betekent voor de kans op verlagen in 2021 is nog niet bekend.

Veelgestelde vragen over verlagen

Geldt verlagen ook voor partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?

Ja, dit geldt voor alle pensioenen. Alle pensioenen worden met hetzelfde percentage verlaagd.​

Heeft PFZW de pensioenen al eens moeten verlagen?

Gelukkig hebben we de pensioenen nog nooit hoeven verlagen. Maar als de lage rentestand niet verbetert in 2020 is de kans daarop nog steeds aanwezig in 2021. Dit geldt ook voor veel andere pensioenfondsen.

Waarom staan sommige fondsen er beter voor dan PFZW?

De verschillen tussen de fondsen hebben een aantal oorzaken.

Dit heeft onder andere te maken met:

  • de hoogte van de premie die u betaalt
  • de gemiddelde leeftijd van de deelnemers (hoe jonger, hoe meer invloed de rente heeft, dus hoe lager de dekkingsgraad)
  • de hoogte van de bescherming van het fonds tegen het dalen (en stijgen) van de rente

In zijn blog schrijft directeur van PFZW, Peter Borgdorff, hier meer over.
Lees het blog

Meer over verlagen