Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Actuele financiële situatie

Laatst bijgewerkt op 3 december 2019

De actuele dekkingsgraad is bepaald op de laatste dag van de afgelopen maand. De actuele dekkingsgraad van oktober 2019 is 94,1%. Als de actuele dekkingsgraad eind december 2019 lager is dan 90% moet PFZW de pensioenen in 2020 verlagen.

Kans op verlaging pensioen in 2020 een stuk kleiner geworden

De afgelopen tijd was de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 erg groot. Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij maatregelen zal nemen om pensioenverlagingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat PFZW de pensioenen volgend jaar waarschijnlijk niet hoeft te verlagen. Op 21 november is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het voorstel van minister Koolmees.

Wat betekent verlagen voor u?

Er is nog steeds een kans dat PZW de pensioenen moet verlagen. Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of gepensioneerd is.

Veelgestelde vragen over verlagen

Geldt verlagen ook voor partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?

Ja, dit geldt voor alle pensioenen. Alle pensioenen worden met hetzelfde percentage verlaagd.​

Heeft PFZW de pensioenen al wel eens verlaagd?

Gelukkig hebben we de pensioenen nog nooit hoeven verlagen. Maar de kans daarop is nu wel groter. Dit geldt ook voor veel andere pensioenfondsen. Als de lage rentestand niet verbetert, blijft de kans op verlagen aanwezig.

Waarom staan sommige fondsen er beter voor dan PFZW?

De verschillen tussen de fondsen hebben een aantal oorzaken.

Dit heeft onder andere te maken met:

  • de hoogte van de premie die u betaalt
  • de gemiddelde leeftijd van de deelnemers (hoe jonger, hoe meer invloed de rente heeft, dus hoe lager de dekkingsgraad)
  • de hoogte van de bescherming van het fonds tegen het dalen (en stijgen) van de rente

In zijn blog schrijft directeur van PFZW, Peter Borgdorff, hier meer over.
Lees het blog

Meer over verlagen