Als u met pensioen gaat, ontvang u AOW van de overheid en ouderdomspensioen van PFZW. Van uw salaris wordt een bedrag afgetrokken waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u ook AOW ontvangt. Dat bedrag heet de franchise. Voor 2019 bedroeg de franchise € ​​12.426​. Voor de premie die u betaalt, bouwt u bij PFZW over dat deel van uw salaris 1,75% op aan pensioen.

Elk jaar een stukje pensioen

Stel dat het salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw € 20.000 is. Het opbouwpercentage is 1,75%. U bouwt dan per jaar € 350 op aan pensioen.

Heeft u dit 40 jaar gedaan? Dan heeft u 40 x € 350 = € 14.000 aan pensioen opgebouwd. Dit bedrag krijgt u elk jaar in maandelijkse delen.

Het bedrag wordt uiteindelijk hoger omdat PFZW uw premie belegt. Met die beleggingen heeft PFZW sinds 1971 een gemiddeld rendement gehaald van 8,0%. Met dit rendement streeft PFZW ernaar om uw pensioen te indexeren.

Voor iedereen anders

Hoeveel de pensioenpremie precies oplevert, is voor iedereen anders. Het hangt af van geboortejaar, carrière, inkomen, hoe lang u pensioen opbouwt en nog heel veel andere zaken.