Het pensioen dat u nu al ontvangt, gaat misschien omlaag

Als PFZW moet verlagen, gaat uw bruto pensioen omlaag. Hierdoor krijgt u waarschijnlijk ook een lager bedrag per maand op uw rekening gestort. Hoeveel lager uw bruto pensioen wordt, is nog niet zeker. Dit hangt af van het verschil tussen de dekkingsgraad van PFZW eind december 2019 en de minimale eis van de overheid.

Wanneer verlagen en hoeveel?

De overheid heeft bepaald dat de actuele dekkingsgraad 90% moet zijn op 31 december 2019. Stel, de actuele dekkingsgraad van PFZW is 88% op 31 december 2019. Het verschil is (90% - 88% =) 2%. In dit voorbeeld moet PFZW in 2020 de pensioenen verlagen met 2%. 

Het pensioen dat u na uw AOW-leeftijd ontvangt, gaat misschien omlaag

Ook het pensioen dat u na uw AOW-leeftijd ontvangt gaat misschien omlaag. Hierdoor zou u straks een lager pensioen ontvangen dan vóór de verlaging. Ook hierbij is het - net zoals bij het pensioen dat u al ontvangt - nog niet zeker hoeveel er verlaagd wordt.

U gaat misschien meer premie betalen

Voor het deel dat u nog werkt, bouwt u ook nog pensioen op. De premie die u hiervoor betaalt gaat misschien omhoog. Nu betaalt u (samen met uw werkgever) een premie van 23,5%.

Wanneer de premie dan precies omhoog gaat, is nog niet duidelijk. Hoeveel de premie omhoog gaat, hangt af van het percentage waarmee de pensioenen omlaag gaan. Als dat gebeurt, is dit hetzelfde percentage, met een maximum van 2,5%. 

Uw pensioen in de toekomst

Er is een kans dat we niet alleen in 2020, maar opnieuw in 2021 de pensioenen moeten verlagen. Dit hangt af van de beleidsdekkingsgraad én de actuele dekkingsgraad eind 2020. Door de langdurig lage rente is er een reële kans op deze verlaging.