Wat betekent het voor u als PFZW de pensioenen in 2021 moet verlagen? 

Stel dat PFZW de pensioenen in 2021 moet verlagen, dan gaat uw brutopensioen omlaag. Hoeveel lager uw brutopensioen wordt, is nog niet zeker. Dit hangt af van het verschil tussen de dekkingsgraad van PFZW eind december 2020 en de minimale eis van de overheid.

Misschien verlagen, wanneer en hoeveel?

De overheid heeft bepaald dat de beleidsdekkingsgraad 104,3% moet zijn op 31 december 2020. Als dat niet zo is, moet PFZW de pensioenen verlagen.

Hoeveel we moeten verlagen, hangt af van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020. Stel, de actuele dekkingsgraad van PFZW is dan 99%. Het verschil tussen de eis aan beleidsdekkingsgraad en stand van de actuele dekkingsgraad is dan 5,3% (104,3% - 99%). In dit voorbeeld moet PFZW de pensioenen dan met 5,3% verlagen.

Grens wordt misschien nog aangepast

In 2019 suggereerde minister Koolmees dat de grens voor de beleidsdekkingsgraad wordt aangepast naar 100%. Als dat zo is, wordt in bovenstaand rekenvoorbeeld het verschil kleiner tussen de eis aan de beleidsdekkingsgraad en de stand van de actuele dekkingsgraad. Dan gaat het om een verlaging van 1% (100% - 99%). We verwachten dat de regelgeving hierover in de loop van 2020 bekend wordt. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Hogere premie bij verlagen

Voor het deel dat u nog werkt, bouwt u ook nog pensioen op. De premie die u hiervoor betaalt gaat misschien omhoog als PFZW moet verlagen in 2021. Nu betaalt u (samen met uw werkgever) een premie van 23,5%.

Hoeveel de premie omhoog gaat, hangt af van het percentage waarmee de pensioenen omlaag gaan. Als dat gebeurt, is dit hetzelfde percentage, met een maximum van 2,5%. 

Uw pensioen in de toekomst

Minister Koolmees, de vakbonden en werkgeversorganisaties werken het pensioenakkoord verder uit in 2020. De gedachte is dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Dat betekent dat de pensioenen vaker mee kunnen stijgen met de prijzen, maar ook vaker lager zullen worden als het financieel slechter gaat.