Misschien verlagen, wanneer en hoeveel?

De overheid heeft bepaald dat de beleidsdekkingsgraad 104,3% moet zijn op 31 december 2020. Als dat niet zo is, moet PFZW de pensioenen verlagen. 

Uw pensioen in de toekomst

Minister Koolmees, de vakbonden en werkgeversorganisaties werken het pensioenakkoord verder uit in 2020. De gedachte is dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Dat betekent dat de pensioenen vaker mee kunnen stijgen met de prijzen, maar ook vaker lager zullen worden als het financieel slechter gaat.