Misschien verlagen, wanneer en hoeveel?

De overheid heeft bepaald dat de beleidsdekkingsgraad 104,3% moet zijn op 31 december 2020. Als dat niet zo is, moet PFZW de pensioenen verlagen. 

Hoeveel we moeten verlagen, hangt af van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020. Stel, de actuele dekkingsgraad van PFZW is dan 99%. Het verschil tussen de eis aan beleidsdekkingsgraad en stand van de actuele dekkingsgraad is dan 5,3% (104,3% - 99%). In dit voorbeeld moet PFZW de pensioenen dan met 5,3% verlagen.

Grens wordt misschien nog aangepast

In 2019 suggereerde minister Koolmees dat de grens voor de beleidsdekkingsgraad wordt aangepast naar 100%. Als dat zo is, wordt in bovenstaand rekenvoorbeeld het verschil kleiner tussen de eis aan de beleidsdekkingsgraad en de stand van de actuele dekkingsgraad. Dan gaat het om een verlaging van 1% (100% - 99%). We verwachten dat de regelgeving hierover in de loop van 2020 bekend wordt. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Uw pensioen in de toekomst

Minister Koolmees, de vakbonden en werkgeversorganisaties werken het pensioenakkoord verder uit in 2020. De gedachte is dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Dat betekent dat de pensioenen vaker mee kunnen stijgen met de prijzen, maar ook vaker lager zullen worden als het financieel slechter gaat.