Wat betekent het voor u als PFZW de pensioenen in 2021 moet verlagen? 

Als PFZW de pensioenen moet verlagen, dan wordt het bedrag dat u nu al aan pensioen heeft opgebouwd, verlaagd. Als u met pensioen gaat, krijgt u een lager bedrag per maand vergeleken met het bedrag dat u zou krijgen vóór er verlaagd werd. 

Hogere premie bij verlagen

U betaalt samen met uw werkgever een premie van 23,5%. Dit gaat automatisch, via uw salaris. Als PFZW zou moeten verlagen, gaan uw werkgever en u meer premie betalen. Hoeveel de premie dan omhoog gaat, hangt af van het percentage waarmee de pensioenen omlaag zouden gaan. 

Wanneer en hoeveel verlagen?

Óf uw brutopensioen omlaag gaat en hoeveel, is nog niet zeker. Dit hangt af van het verschil tussen de dekkingsgraad van PFZW eind december 2020 en de minimale eis die de overheid stelt aan de dekkingsgraad.

De overheid heeft bepaald dat de beleidsdekkingsgraad 104,3% moet zijn op 31 december 2020. Als dat niet zo is, moet PFZW de pensioenen verlagen. 

Uw pensioen in de toekomst

Minister Koolmees, de vakbonden en werkgeversorganisaties werken het pensioenakkoord verder uit in 2020. De gedachte is dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Dat betekent dat de pensioenen vaker mee kunnen stijgen met de prijzen, maar ook vaker lager zullen worden als het financieel slechter gaat.