Resultaten 3e kwartaal 2019

  • Beleidsdekkingsgraad: 97,3%
  • Actuele dekkingsgraad: 92,2%
  • Belegd vermogen: € 238,0 miljard
  • Rendement 2019 derde kwartaal: 5,5%
  • Rendement 2019 YTD 18,8%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal van 2019 gedaald van 99,9% naar 97,3%. De actuele dekkingsgraad is gedaald van 95,9% naar 92,2%. Met de beleggingen behaalde PFZW in het derde kwartaal een positief rendement van 5,5%, de premiebijdragen bedroegen € 1.500 miljoen en de pensioenuitkeringen € 999 miljoen. Het totaal belegd vermogen eind derde kwartaal is € 238,0 miljard.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW

“In de eerste drie kwartalen van dit jaar behaalden we een rendement van 18,8% en de omvang van de pensioenpot was nog nooit zo groot. En onze deelnemers en gepensioneerden? Die zien daar niets van terug. Met de huidige rekenregels zijn onze verplichtingen namelijk met 25,5% gestegen en is de dekkingsgraad per saldo verder gedaald. Met de huidige dekkingsgraad van 92,2%, zullen we in 2020 de pensioenen moeten verlagen. Nu we bezig zijn nieuwe afspraken te maken over de toekomst van ons pensioen én we aankijken tegen extreem lage rentestanden, vinden we dit een heel moeilijk gegeven. Om verlagingen af te wenden hebben we dringend hulp nodig van politiek Den Haag. Want onder de huidige regelgeving is het verlagen van de pensioenen niet te voorkomen”.

Archief kwartaalberichten