Resultaten 4e kwartaal 2019

  • Beleidsdekkingsgraad: 96,5%
  • Actuele dekkingsgraad: 99,2%
  • Belegd vermogen: € 238,4 miljard
  • Rendement 2019 vierde kwartaal: 0,0%
  • Rendement 2019 YTD 18,8%

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is gestegen van 92,2% naar 99,2%. De beleidsdekkingsgraad is in het vierde kwartaal van 2019 gedaald van 97,3% naar 96,5%. Met de beleggingen behaalde PFZW in het vierde kwartaal een rendement van 0,0%, waarmee het jaarrendement uitkwam op 18,8%. De premiebijdragen in het vierde kwartaal bedroegen € 1.558 miljoen en de pensioenuitkeringen € 1.019 miljoen. Het totaal belegd vermogen eind vierde kwartaal is € 238,4 miljard.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW

"Het nieuwe jaar is begonnen met geruststellend nieuws: de PFZW-pensioenen gaan in 2020 niet omlaag. Het behaalde rendement van 18,8% in 2019 leidt tot een forse stijging van het pensioenvermogen, echter de verplichtingen zijn ook met ongeveer 17,7% toegenomen. Daarom is het nodig dat we dit jaar tot definitieve afspraken komen over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Want wij kijken uit naar het moment dat we écht goed nieuws kunnen melden: een pensioen dat - als het goed gaat met de economie - kan meegroeien met de stijgende prijzen."

Archief kwartaalberichten