Resultaten 1e kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad: 94,0%
  • Actuele dekkingsgraad: 83,5%
  • Belegd vermogen: € 218,0 miljard
  • Rendement 2020 eerste kwartaal:  -8,8%
  • Rendement 2020 YTD -8,8%

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal gedaald van 99,2% naar 83,5%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 96,5% naar 94,0%. Met de beleggingen behaalde PFZW een rendement van -8,8%. Het totaal belegd vermogen eind eerste kwartaal is € 218,0 miljard.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW

“Het afgelopen kwartaal verliep dramatisch. De coronacrisis zorgde wereldwijd voor historische koersdalingen op de financiële markten. Tegelijkertijd daalde ook de rente naar nog lagere niveaus. Voor pensioenfondsen een gevaarlijke combinatie. Toch zagen we de afgelopen weken ook dagen waarop de beurskoersen weer snel stegen. Het is duidelijk: op dagkoersen valt geen peil te trekken. Dat doen we dan ook niet. PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid, dat erop gericht is om deelnemers ook in de verre toekomst een goed pensioen te bieden. Het is nog veel te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenen. Eén ding is wel duidelijk: juist nu is het goed dat we in Nederland ons pensioen samen regelen. Want samen delen we de risico’s en spreiden we die over de lange termijn.”

Archief kwartaalberichten