Dekkingsgraad

De financiële positie van PFZW

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van PFZW en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen.

Bijvoorbeeld: bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor iedere euro die we moeten betalen € 1,10 in kas. 

Bekijk onze financiële situatie

Actuele dekkingsgraad 

Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. Dat is de zogenaamde actuele dekkingsgraad. Hieronder ziet u een overzicht van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.  Als de actuele dekkingsgraad eind 2019 lager is dan 94%, moeten we de pensioenen al in 2020 verlagen. Lees hier meer over verlagen van pensioenen

Beleidsdekkingsgraad  

Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen van pensioenen. PFZW mag de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Pas dan mag PFZW de pensioenen weer volledig verhogen met de prijsstijging in dat jaar.

In het overzicht hieronder ziet u hoe hoog onze huidige beleidsdekkingsgraad is. 

De minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad was bij PFZW tot nu toe 104,3%. In het pensioenakkoord is echter voorgesteld dat de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad 100% wordt. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd. Als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 lager is dan 100%, moet PFZW de pensioenen verlagen. Want ook de beleidsdekkingsgraad heeft hierop invloed. Het is namelijk niet toegestaan langer dan 5 jaar een beleidsdekkingsgraad te hebben die lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

De actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

Maand Dekkingsgraad
Juli 2019 94,8%
Juni 2019 95,9%
Mei 2019 96,3%
April 2019 100,4%
​Maart 2019 ​99,2%
Februari 2019 100,8%
Januari 2019 99,2%
December 2018 97,5%
November 2018 101,2%
Oktober 2018 100,4%
September 2018 103,4%
Augustus 2018 102,3%
Gemiddelde van 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) 99,3%

Archief dekkingsgraden

​​​