Dekkingsgraad

De financiële positie van PFZW

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het vermogen van PFZW aan de ene kant en alle pensioenen die we moeten betalen aan de andere kant.

 

Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. Dat is de zogenaamde actuele dekkingsgraad. Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren). PFZW mag de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of meer.

Bijvoorbeeld: bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor iedere euro die we moeten betalen € 1,10 in kas.  

Vereiste dekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een reserve aan te houden. Die reserve is bedoeld om tegenvallers en moeilijke economische omstandigheden op te kunnen vangen. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad van 104,3% hebben. Het is niet toegestaan om daar langer dan 5 jaar onder te zitten. Als dat toch gebeurt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen.

PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Vanaf dat moment kan PFZW de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren). Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag PFZW de pensioenen gedeeltelijk laten groeien.

De actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

Maand Dekkingsgraad
April 2019 100,4%
​Maart 2019 ​99,2%
Februari 2019 100,8%
Januari 2019 99,2%
December 2018 97,5%
November 2018 101,2%
Oktober 2018 100,4%
September 2018 103,4%
Augustus 2018 102,3%
Juli 2018 102,6%
Juni 2018 101,4%
Mei 2018 101,2%
Gemiddelde van 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) 100,8%

Archief dekkingsgraden

​​​