Belangrijke punten uit het pensioenakkoord

AOW-leeftijd stijgt minder snel

​De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. In 2020 en 2021 blijft die op de huidige leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens stijgt de leeftijd in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna komen er 8 maanden bij voor elk jaar dat we langer leven. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar zijn gestegen. De afspraken over de AOW-leeftijd gaan in zodra de wet die dit regelt, is aangenomen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u uw AOW-leeftijd.

Minder reserves voor pensioenfondsen

Het voorstel is dat pensioenfondsen minder reserves (buffers) aan moeten houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw sneller omhoog. Tegelijkertijd betekent dit dat als het economisch tegenzit, de pensioenen sneller omlaag gaan. Het pensioen gaat dus meer met de markt meebewegen en wordt daardoor minder zeker. Tot nu toe moest PFZW de pensioenen verlagen bij een dekkingsgraad lager dan 104%. In aanloop naar de nieuwe afspraken ligt die grens lager, op 100%.

Leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw

Het voorstel is dat de opbouw van pensioen leeftijdsafhankelijk wordt. Dat betekent dat jongeren per ingelegde euro meer pensioen gaan opbouwen dan oudere deelnemers. Nu bouwt iedereen dezelfde rechten op. Hierdoor ontstaat een gat in de pensioenopbouw van mensen vanaf 40 jaar. Elk fonds gaat bekijken hoe die compensatie voor de jongere generatie wordt gefinancierd.

Nieuwe AOW-leeftijden op MijnPFZW

MijnPFZW is bijgewerkt met de nieuwe AOW-leeftijden volgens het pensioenakkoord. Op MijnPFZW kunt u zien wat dit voor u betekent. Log in met uw DigiD.

Een akkoord en toch misschien verlagen?

In het pensioenakkoord wordt voorgesteld de pensioenen makkelijker laten meebewegen met de economie. Maar in de huidige situatie is de rente al lange tijd extreem laag en dit drukt de dekkingsgraad naar beneden. Hierdoor is verlagen in 2021 nog steeds een mogelijkheid.

Veelgestelde vragen over pensioen aanvragen

Ik ontvang vervroegd pensioen. Wat moet ik doen?

​U hoeft voorlopig niets te doen. Inmiddels is vanuit de wet duidelijk hoe wij kunnen omgaan met de verandering in uw AOW-datum.

Wij kiezen ervoor uw vervroegde ouderdomspensioen te laten stoppen op uw nieuwe AOW-datum. Uw levenslange pensioen dat u vanaf uw nieuwe AOW-datum krijgt, wordt daardoor hoger.

U ontvangt hierover tussen november en december van ons een brief. Daarin leggen we met uw persoonlijke bedragen uit wat dit voor uw inkomen betekent.

Ik heb mijn pensioen op mijn AOW-datum aangevraagd met een ingangsdatum voor 1 januari 2020. Verandert er nog iets?

​Voor u verandert er niets. U hoeft dus niets te doen.

Ik ben geboren voor september 1953 en moet nog mijn pensioen aanvragen. Kan dat?

​Ja. U kunt gewoon online uw pensioen aanvragen. Dat doet u via MijnPFZW. Inloggen doet u met uw DigiD.​​​​

Mijn pensioen gaat begin 2020 in. Wanneer kan ik mijn pensioen aanvragen?

U kunt uw pensioen aanvragen nadat u van ons hierover een brief heeft gekregen. Normaal krijgt u deze brief een halfjaar voor uw AOW ingaat. Door het vervroegen van de AOW-leeftijd moesten wij onze systemen aanpassen. Daardoor heeft u de brief helaas wat later gekregen. U kunt meteen na het ontvangen van deze brief uw pensioen op basis van de juiste leeftijd aanvragen.

Ik wil vervroegd pensioen aanvragen, kan dat nu of moet ik wachten?

Wilt u binnen nu en een halfjaar met vervroegd pensioen? Dan kunt u nu op basis van uw nieuwe AOW-leeftijd online uw pensioen aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioenplan. Log in met uw DigiD.​​

Ik heb onlangs vervroegd pensioen aangevraagd. Wat moet ik doen?

U hoeft voorlopig niets te doen. ​PFZW heeft in uw pensioenberekening nog geen rekening gehouden met uw lagere AOW-leeftijd zoals in het pensioenakkoord is afgesproken. De nieuwe AOW-leeftijden zijn inmiddels in onze systemen verwerkt. We gaan nu aan de slag om de berekening te maken met uw nieuwe AOW-leeftijd. We laten u weten wat dit betekent voor uw pensioenbedrag.

Mijn AOW-leeftijd is vervroegd. Wanneer gaat mijn pensioen van PFZW in?

Uw ouderdomspensioen van PFZW gaat in op dezelfde datum als uw AOW. Dus met de nieuwe AOW-data, gaat uw pensioen van PFZW ook eerder in. Op MijnPFZW ziet u wat uw nieuwe AOW-leeftijd betekent voor uw pensioen bij PFZW. Inloggen doet u met uw DigiD.​ 

Veelgestelde vragen over het akkoord

Wanneer kan ik pensioentegoed opnemen?

Er komt een onderzoek naar de gevolgen voor de dekkingsgraad wanneer deelnemers ineens een groot bedrag mogen opnemen. 

Wie gaan er het meest van merken?

​Bent u nu 63 of 64 jaar? Dan gaat u op korte termijn het meest merken van het akkoord. Uw AOW kan 8 tot 11 maanden eerder ingaan dan tot nu toe bekend was. Als u nu 61 jaar of jonger bent, zult u merken dat uw AOW-leeftijd ook bij het nieuwe akkoord zal stijgen. Wel minder snel dan nu.

Deze pagina is bijgewerkt op: 24 december 2019