Vertrouwen

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel is de laatste jaren minder geworden. Het is daarom de hoogste tijd het pensioenstelsel aan te passen. Zodat het weer aansluit bij de huidige maatschappelijke, economische en politieke omstandigheden. En zodat deelnemers weer vertrouwen krijgen door een realistisch inzicht in wat ze als pensioen kunnen verwachten. Een stelsel ook dat weer klaar is voor de toekomst. Dan kan er weer vertrouwen ontstaan

Voldoende geld achter de hand hebben

Er zijn in principe twee soorten pensioenovereenkomsten: een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. Een uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat van tevoren vaststaat hoeveel pensioen je krijgt voor de premie die je betaalt. Het kan dan nodig zijn de premie aan te passen. Een premieovereenkomst houdt in dat de premie die je betaalt vaststaat, maar de hoogte van je pensioen niet. Die hangt bijvoorbeeld af van de beleggingsopbrengsten.

Waar we blij om zijn: het kabinet ondersteunt de premieovereenkomst, waarbij de deelnemers - jong en oud - samen de risico’s delen. Maar ook bij een premieovereenkomst blijft het broodnodig voldoende geld achter de hand te hebben.

Wat wij vinden

  • Volgens ons bereiken we een pensioenstelsel dat klaar is voor de toekomst door over te stappen op een premieovereenkomst waarbij we samen de risico’s delen. Een overeenkomst ook waarbij we in goede tijden extra geld opzij zetten en in slechte tijden dat geld kunnen gebruiken voor het uitbetalen van een goed pensioen.
  • Het zou goed zijn over te stappen op een systeem waarin deelnemers – jong en oud – een pensioenopbouw krijgen die past bij de premie die ze betalen (degressieve opbouw).
  • Zelfstandigen moeten pensioen opbouwen.
  • We willen meer keuzevrijheid bieden. We willen het mogelijk maken dat mensen die met pensioen gaan een bedrag in één keer kunnen opnemen. Geld dat mensen bijvoorbeeld kunnen opnemen voor het extra aflossen van hypotheek.
  • We willen een pensioen dat mee kan groeien met de stijgende prijzen, al zal dat onder de huidige omstandigheden nog op zich laten wachten. We willen een pensioenregeling waarin we goede én slechte tijden samen opvangen. Een pensioenregeling waarin we samen de risico’s blijven delen die we alleen niet kunnen dragen.
  • We willen weten wat onze deelnemers vinden van de keuzes die we maken.

Het goede behouden

Tot slot moeten we een ding niet vergeten. Ondanks alle negatieve verhalen en sombere voorspellingen: we hebben nog altijd één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Onder meer doordat wij nu voldoende geld hebben gespaard voor de komende generaties. Daarom moeten we zuinig zijn op ons stelsel. We moeten het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en veranderde omstandigheden en wensen. Laten we daarbij wel de goede dingen behouden. Zodat ook over veertig jaar Nederland nog steeds het land is met de minste armoede onder ouderen.