1. Bescherming tegen risico’s die u niet zelf kunt dragen

Uit onderzoek, hier en elders in de wereld, blijkt keer op keer dat verreweg de meeste mensen uit zichzelf onvoldoende pensioenvoorziening treffen. Dit levert inkomensrisico’s die lang niet ieder persoon kan dragen. Wie door ouderdom of arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken heeft toch inkomen nodig. En wanneer een kostwinner overlijdt, hebben de nabestaanden vervangende inkomsten nodig.

2. Risicodeling binnen én tussen generaties

De verschillen in hoe oud we worden zijn groot en onvoorspelbaar. Hierdoor is het duur om individueel te moeten sparen voor het bedrag dat nodig is wanneer we erg oud worden. Het kost voor iedereen minder wanneer we dat risico delen. Hetzelfde geldt voor het overlijdensrisico (voor nabestaanden) en het risico op arbeidsongeschiktheid.

3. Werkgever en werknemer betalen samen premie

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en daarmee een zaak van werkgevers en werknemers. Een goed pensioen is onmogelijk zonder voldoende premie. Hierin moeten beide partijen samen verantwoordelijkheid nemen.

4. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat

Voor een goed en betaalbaar pensioen moet je beleggen. Geld dat we voor langere tijd wegzetten, levert meestal het beste rendement op. En een beter rendement betekent simpelweg een beter pensioen.  

5. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk

Hoe lager de kosten, hoe hoger het pensioen. De schaalgrootte van pensioenfondsen zorgt voor lagere uitvoeringskosten. Een eenvoudige pensioenregeling, zonder al te veel toeters en bellen, is eenvoudig in de communicatie en in de administratie. Eenvoud zorgt voor minder fouten en lagere kosten. Kosten houden we laag. Zo hebben we geen winstoogmerk, waardoor we al het geld voor de belanghebbenden gebruiken. Ook hebben we geen aandeelhouders die mee willen delen in de winst.

6. Alleen verplicht pensioen biedt het meeste voordeel

De verplichtstelling van pensioen geeft zekerheid over de continuïteit van het pensioenstelsel. En die is nodig om risico’s tussen generaties te delen. Want als je ervoor kunt kiezen alleen mee te doen in een periode dat je er direct voordeel bij hebt, gaat het mis. Dan werkt het systeem niet meer. Zekerheid over de continuïteit is ook nodig om een werkelijk langetermijnbeleggingsbeleid te kunnen voeren. 

Daar komt bij dat het bescherming biedt tegen te lage pensioenopbouw en dus een te lage uitkering. De verplichtstelling voorkomt ook dat werkgevers geen goede pensioenregeling aanbieden. Pensioen speelt dan geen rol in de concurrentie met andere werkgevers. Dit vergroot de arbeidsmobiliteit. Ook maakt de verplichtstelling dure marketingcampagnes overbodig.

7. Goed pensioen heeft een stabiliserende invloed op economie

Als onze uitgangspunten de basis vormen van het pensioenstelsel van de toekomst hebben pensioenfondsen de beste uitgangspositie om tegen stabiele premies een stabiele pensioenuitkering te realiseren. Hierdoor ontstaat een belangrijk bijeffect: een stabiliserende invloed op de economie.