De nieuwe regels voor pensioen

PFZW is blij met het uitgewerkte pensioenakkoord waarin de nieuwe regels voor pensioen zijn beschreven. Want die laten u duidelijker zien hoe uw pensioen tot stand komt. Die duidelijkheid moet bijdragen aan het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Want als zichtbaar is wat er opzij is gezet, dan ziet iedereen dat er later een goed pensioen te verwachten is.

Hieronder leest u wat er tot nu toe bekend is over het nieuwe pensioenstelsel, waarin de nieuwe regels voor pensioen zijn afgesproken. De komende tijd zal meer bekend worden over wat dit betekent voor uw persoonlijke pensioen. Dit laten we u dan natuurlijk weten.

Algemeen

Wat blijft hetzelfde?

In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden:

  • Als u met pensioen bent, blijft u zo lang u leeft pensioen ontvangen.
  • Pensioen blijft een van de arbeidsvoorwaarden in uw arbeidscontract met uw werkgever.
  • U blijft dus automatisch pensioen opbouwen door samen met uw werkgever premie te betalen. U betaalt uw deel automatisch van uw bruto salaris.
  • We delen de kosten, de risico’s en we beslissen samen. Daardoor kunnen we economische tegenvallers beter aan dan wanneer het ieder voor zich zou zijn.
Wat verandert er?

De dekkingsgraad en rekenrente spelen geen rol meer

We gaan naar een pensioen dat meebeweegt met de economie. In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden gaat het omlaag. Het maakt een einde aan de focus op dekkingsgraden en discussies over de rekenrente.

De nieuwe regels voor pensioen leggen de nadruk op waar het om gaat bij pensioenopbouw: de ingelegde premie gebruiken om te beleggen en zo geld verdienen voor een goed pensioen. Samen vormen we een reserve voor slechte tijden. Zo voorkomen we dat de ene generatie slechter af is dan de andere, bijvoorbeeld als de economie net in een dip zit wanneer u met pensioen gaat. Dat risico blijven we dus samen delen.

Wanneer merk ik iets van de veranderingen?

De komende jaren zullen we geleidelijk stappen nemen om het nieuwe stelsel toe te passen. Uiterlijk per 1 januari 2026 moet PFZW over zijn op de nieuwe pensioenregeling.

Eerst moet het uitgewerkte akkoord nog worden omgezet in wetgeving. Vervolgens moet een pensioenfondsbestuur, ook dat van PFZW, binnen de kaders van die wetgeving dan nog de nodige keuzes maken. 

Nieuwe ontwikkelingen

Reactie PFZW op de wetsvoorstellen

12-2-2021 | Tot en met 12 februari kon iedereen op de wetsvoorstellen voor het pensioenstelsel reageren, tijdens de zogenoemde internetconsultatie. PFZW maakt graag gebruik van die mogelijkheid, om de belangen van onze deelnemers en werkgevers zo goed mogelijk te dienen. Samen met andere pensioenfondsen reageren we via de Pensioenfederatie gezamenlijk. Daarnaast zetten we in onze eigen reactie nog een aantal accenten.

Een bedrag ineens opnemen

Vanaf 2023 krijgt u de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen. Dat zit zo. Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer te laten betalen. Dat staat in een nieuwe wet. 

Hoe gaat het verder?

Hieronder leest u wat u ongeveer kunt verwachten van de komende tijd. Een wijziging in het pensioenstelsel is een grote klus, waardoor er ook veel tijd nodig is om alles zorgvuldig door te voeren. 

Juli 2020
De uitwerking van het pensioenakkoord door werkgevers, vakbonden en kabinet is klaar.

December 2020 - februari 2021
Internetconsultatie nieuwe regels voor pensioen

2020 - 2021
Het wetsvoorstel voor de nieuwe regels voor pensioen gaat naar de Tweede Kamer. Als het voorstel door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat op 1 januari 2022.

2022 - 2023
Als de wet is ingegaan, kunnen er ook concrete afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers. Dat gebeurt in de periode tussen 2022 en 2023.

2024 - 2025
In deze periode voeren de pensioenfondsen de nieuwe regels in. De vernieuwde afspraken tussen werkgevers en werknemers horen hier ook bij. 

1 januari 2026
Per 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Vanaf deze dag gelden de nieuwe regels voor iedereen.