Pensioen voor de hele zorgsector

Ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn sinds 1970 verplicht het pensioen van hun werknemers onder te brengen bij PFZW. Daarna sloten andere sectoren zich aan bij PFZW, waaronder jeugdzorg, kinderopvang en sportbonden.

Uitvoering en pensioenfonds gesplitst

Tot 1 januari 2008 stond PFZW bekend onder de naam PGGM. Door de nieuwe wetgeving mogen pensioenfondsen geen aanvullende producten en diensten aanbieden. Daarom werd bij PGGM de uitvoering van de pensioenen afgesplitst van het pensioenfonds. De uitvoeringsorganisatie ging verder onder de naam PGGM en het pensioenfonds heet sindsdien PFZW. 

Een-na-grootste pensioenfonds

Met 22.400 aangesloten werkgevers, meer dan 2,6 miljoen deelnemers en € 197,2 miljard aan belegd vermogen is PFZW nu het een-na-grootste pensioenfonds van Nederland.