In het Meerjarenbeleidplan staat dat wij, in onze verantwoordelijkheid voor de pensioenregeling voor de sector zorg en welzijn en de premie die daarvoor door de sector wordt opgebracht, met ons beleggingsbeleid willen bijdragen aan een leefbare wereld en diensten willen ontwikkelen om de sector gezond en de mensen vitaal te houden. Want een goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen.

We beleggen zoveel mogelijk duurzaam met behoud van het gewenste financiële rendement. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid, op lange termijn ook financieel beter presteren. Zo zorgen we niet alleen voor een goed pensioen maar dragen we ook bij aan een betere en leefbare wereld. 

PFZW wil haar deelnemers dus een goed pensioen bieden en bijdragen aan een duurzamere wereld. Duurzaamheid is een breed begrip. Bij duurzaamheid gaat het om ecologische (milieu-)aspecten. Maar het betreft ook sociale aspecten zoals de eerbiediging van mensenrechten en het bieden van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het omvat verder goed bestuur van bedrijven met voldoende diversiteit in de leiding en het waarborgen van medezeggenschap.

Het meewegen van duurzaamheidsaspecten vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsbeleid.