Organisatie


Pensioenfonds Zorg en Welzijn is een stichting. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies en een bestuursbureau. Wat iedereen precies doet, leest u op onderliggende pagina's.

Om de belangen van iedereen die bij PFZW is aangesloten zo integer mogelijk te behartigen, is er een gedragscode opgesteld.