Pensioenraad

Verantwoordingsorgaan van PFZW

Het bestuur van PFZW legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Over het beleid én de uitvoering ervan.

De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Dit orgaan adviseert het bestuur vooraf over het pensioenbeleid. Ook beoordeelt de raad jaarlijks (achteraf) of het bestuur goed gehandeld heeft.

Verantwoordingsorgaan

De 36 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,5 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van PFZW. De Pensioenraad mag:

 • wijzigingen van statuten goedkeuren
 • oordelen over het handelen van het bestuur
 • oordelen over het gevoerde beleid
 • oordelen over beleidskeuzes voor de toekomst

De Pensioenraad mag het bestuur ook schorsen of laten aftreden. Daarnaast geeft de raad ook advies over:

 • algemene maatregelen
 • wijzigingen van het pensioen- en uitvoeringsreglement
 • vaststelling of wijziging van het premie- en indexeringsbeleid
 • het beleggingsbeleid

Leden

De Pensioenraad bestaat uit 36 leden:

 • 12 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties
 • 18 vertegenwoordigers van werknemersorganisaties
 • 6 vertegenwoordigers van gepensioneerden

Mevrouw Els Swaab is de onafhankelijke voorzitter.

Bekijk hier de verdeling van de zetels van de Pensioenraad

Belangenbehartiging

Wilt u lid worden van één van de organisaties van werknemers of pensioengerechtigden?

Bekijk hier de gegevens van deze organisaties

​​