Voordragende organisatie

VGN

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds Caraïbisch Nederland (PCN)​
  • voorzitter adviescommissie Openstelling Borgstelling MKB-kredieten
  • bestuurslid Stichting De Cromhouthuizen