Voordragende organisatie

VGN

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State
  • voorzitter raad van commissarissen Nederlandse Waterschapsbank N.V.
  • voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds Caraïbisch Nederland (PCN)​
  • voorzitter beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Horeca & Catering
  • voorzitter adviescommissie Openstelling Borgstelling MKB-kredieten