Voordragende organisatie
ActiZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW
Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
  • lid raad van toezicht Koninklijke Auris (tot 1 oktober 2020)
  • lid raad van toezicht Gabriel - Mytylschool (tot 1 oktober 2020)