Voordragende organisatie

NVZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • lid Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden van de NVZ
  • lid Raad van Toezicht Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam
  • voorzitter Raad van Toezicht Stap Algemeen Pensioenfonds
  • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Jacob te Haarlem