Nevenfunctie uit hoofde van bestuur:

  • geen

Functies relevant voor bestuursfunctie:

  • voorzitter Commissie algemene zaken
  • lid raad van toezicht Universiteit Utrecht