Nevenfunctie uit hoofde van bestuur:

Geen
 

Functies relevant voor bestuursfunctie:

  • voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
  • voorzitter raad van toezicht Universiteit Utrecht
  • voorzitter raad van toezicht AFLAtoun International
  • lid Comité van aanbeveling Transparency international
  • lid raad van advies Commissie Europese Vraagstukken
  • lid raad van toezicht Veerstichting
  • lid bestuur PRIME Finance
  • lid bestuur PRIME Finance (tot 1 juni 2021)
  • directeur KellerCO BV (administratieve BV) 

Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP)

ViiP sprak met Joanne in coronatijd via een video call over haar carrière, terugkeer in de pensioensector en drijfveren. Lees het gehele interview hier