The Long and Winding Road

Het Beatles-liedje The Long and Winding Road spookte de afgelopen maanden regelmatig door mijn hoofd. Ik zag de lange en kronkelige weg in het lied als metafoor voor de al jarenlang durende onderhandelingen over een pensioenhervorming. De metafoor was wat gevaarlijk, want naar verluidt refereert Paul McCartney in de tekst aan de destijds groeiende onvrede binnen The Beatles.Maar met het pensioenakkoord liep het gelukkig beter af dan tussen Lennon en McCartney.

Er ligt een akkoord waar ik oprecht enthousiast over ben. We nemen afscheid van de niet werkelijk bestaande maar wel beloofde zekerheid. Die niet bestaande zekerheid kent een hoge prijs én leidt al jarenlang tot teleurstellingen. We gaan naar een transparanter stelsel, waarin duidelijker is wat er met je geld gebeurt en wat de toegevoegde waarde is van een pensioenfonds. En er komt een veel directer verband tussen hoe het gaat in de wereld en hoe het gaat met je pensioen. Bij dat alles blijven de belangrijkste pijlers overeind: we regelen ons pensioen samen en solidair.

We kunnen nu van start met de verdere uitwerking en de implementatie. Ook die fase lijkt een lange (en misschien ook kronkelige) weg te worden. Invoering van het nieuwe stelsel staat gepland voor 2026. Dat betekent dat we nog zo’n 5,5 jaar te gaan hebben. Die tijd kunnen we goed gebruiken, want er moeten nog bergen werk worden verzet. Tegelijkertijd kan die lange implementatietijd ook in ons nadeel uitpakken. Want een lange overgangsfase zorgt mogelijk ook voor een lange periode van onzekerheid. Hoe beperken we onnodige onzekerheid en zorgen bij deelnemers? Hoe houden we als bestuurders die deelnemers de komende jaren aangehaakt bij de stappen die we zetten? En hoe krijgen we mensen enthousiast zolang het nieuwe pensioen nog een abstractie is die op de tekentafel ligt? Het zijn de vragen die we de komende periode aan de bestuurstafel indringend moeten bespreken.

Er is nog een lange weg te gaan. Met de handen stevig aan het stuur, de blik geconcentreerd op de weg. The Beatles sluiten hun liedje smekend af, maar gelukkig óók een tikje hoopvol:

Don't keep me waiting here / Lead me to your door / Yeah, yeah, yeah, yeah!

JOANNE KELLERMANN,

onafhankelijk voorzitter PFZW