Bewaken van bestuurlijke processen

Het bestuursbureau staat onder leiding van directeur Peter Borgdorff. Het bureau ziet toe op de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie zoals het terugkoppelen en bewaken van afspraken en resultaten.

Expertise

Ook bewaakt en realiseert het bestuursbureau alle bestuurlijke processen. Hierbij maakt het onder meer gebruik van de expertise van de externe actuaris en de externe accountant.