Het audit committee adviseert over:

  • het financieel-economisch beleid
  • service level agreement met PGGM
  • het risicomanagement
  • wet- en regelgeving
  • externe verslaglegging

Leden

In het audit committee zitten: