Waarover adviseert de pensioenraad?

  • algemene maatregelen
  • wijzigingen van het pensioen- en uitvoeringsreglement
  • vaststelling of wijziging van het premie- en indexeringsbeleid
  • het beleggingsbeleid

Wat doet de pensioenraad?

  • wijzigingen van statuten goedkeuren
  • oordelen over het handelen van het bestuur
  • oordelen over het gevoerde beleid
  • oordelen over beleidskeuzes voor de toekomst
  • het bestuur schorsen of laten aftreden

Wie zitten er in de pensioenraad?

Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en pensioengerechtigden. De pensioenraad heeft een onafhankelijke voorzitter. De organisaties waar de leden werkzaam zijn, benoemen samen alle leden van de pensioenraad. Dit gebeurt voor 4 jaar. Hierna zijn zij opnieuw benoembaar, tot zij 12 jaar in de raad zitten.

Elke 4 jaar kijkt het bestuur of er aanleiding is de zetelverdeling te wijzigen. Hierbij wordt rekening gehouden met het ledental van de benoemende organisatie en de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal pensioengerechtigden.

Voorzitter

Werkgeversorganisaties

José van Vliet-Eppinga

ActiZ

Godfried Verkerk

ActiZ

Paul van Aken

ActiZ

John Moolenschot

ActiZ

Gerrit Jan Hoogeland

Sociaal Werk Nederland

Edgar Kannekens

Sociaal Werk Nederland (plaatsvervangend lid)

​Lex Staal

Sociaal Werk Nederland

Nils Ellwanger

NVZ

Boudewijn Ponsioen

NVZ

Anne-Lieke van 't Spijker

NVZ (plaatsvervangend lid)

Hugo Broekman

VGN

Martijn Koot

VGN

Anny Hartstra

GGZN

Henk Meppelink

GGZN

Werknemersorganisaties

Paul Leurs

CNV Zorg en Welzijn

Ronald de Rijke

CNV Zorg en Welzijn

Rian Varkevisser

CNV Zorg en Welzijn

Clasien Weemhoff

CNV Zorg en Welzijn (plaatsvervangend lid)

Alexander Crijns

FBZ

Jan Willem le Fèbre

FBZ

José Klerks

FBZ
(plaatsvervangend lid)

​Geertrude van Amerongen

FNV Zorg en Welzijn

Thom Bijenhof

FNV Zorg en Welzijn

Amerins Dikken

FNV Zorg en Welzijn

Wout van Hal

FNV Zorg en Welzijn

Soeredj Hayer

FNV Zorg en Welzijn

Jan Willem Nieland

FNV Zorg en Welzijn

Nils van Teijlingen​​​​

FNV Zorg en Welzijn

Leontine Treur

FNV Zorg en Welzijn

Finetta van Werven

FNV Zorg en Welzijn

Ton de Winter

FNV Zorg en Welzijn

Marjos Bardoel

NU'91

Govert Droste

NU'91 (plaatsvervangend lid)

Pensioengerechtigden

Rina Kleine

ANBO

​Sjef Marcelis

ANBO

Wim Hölzel​

ANBO (plaatsvervangend lid)

​​​Cees Michielse​

BPP

Jaap van der Spek

BPP (plaatsvervangend lid)

​Lies Kramer

FNV Zorg en Welzijn

Pur Purwanto

FNV Zorg en Welzijn

John Schrama

FNV Zorg en Welzijn

Harke Dijkstra

FNV Zorg en Welzijn (plaatsvervangend lid)