Daarnaast ziet de raad van toezicht toe op goede risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Bovendien beoordeelt zij beloningsbeleid, jaarverslag en jaarrekening. Functioneert een bestuurslid niet goed? Dan kan de raad hem of haar schorsen of ontslaan.

Het bestuur benoemt de raad van toezicht die uit drie onafhankelijke leden bestaat.

Leden

  • Jack Buckens (voorzitter)
  • Jo van Engelen
  • Anne Gram

De verantwoording over uitgevoerde taken en bevoegdheden legt de raad van toezicht af aan de pensioenraad en in het jaarverslag.