Wat betekent dit?

Bij één of meer (geschikte) tegenkandidaten, vindt de verkiezing plaats volgens de reguliere verkiezingsprocedure. Bij geen of geen geschikte tegenkandidaten, geldt dat zij herkozen wordt. Nadat DNB hiermee heeft ingestemd, wordt zij benoemd voor een volgende termijn.