PFZW in cijfers

Eind 2018 telde PFZW 24.700 aangesloten werkgevers, 1.237.600 premiebetalende deelnemers, ​1.095.600​ deelnemers die niet meer of in een andere sector werken en 463.100 mensen die een pensioen ontvangen.

Het pensioenfonds had eind 2018 een belegd vermogen van € 199 miljard. Hiermee is PFZW het tweede fonds van Nederland. Het staat in de top 5 van Europa en in de top 10 van de wereld.

Onze kosten

Om de taken uit te kunnen voeren, maakt PFZW kosten. We onderscheiden daarbij de kosten van het pensioenbeheer, kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten.

 

verdelinguitvoeringskosten.svg 

Kosten pensioenbeheer  

Het innen van premies van deelnemers en het uitbetalen van de pensioenen aan pensioengerechtigden betekent veel werk. Veel medewerkers zijn daar dagelijks mee bezig. De kosten van de uitvoering van de pensioenregeling bedroegen in 2018 € 106 miljoen. In 2017 was dit ook € 106 miljoen. Omdat het aantal deelnemers is gestegen, zijn de gemiddelde kosten in 2018 (€ 62,10) gedaald vergeleken met 2017 (€ 64,90). We willen deze kosten de komende jaren nog verder verlagen. Ons doel is dat ze rond 2020 lager zijn dan € 60. PFZW is een groot pensioenfonds met veel deelnemers en pensioengerechtigden gepensioneerden. Daardoor zijn de kosten per deelnemer/gepensioneerde lager dan bij veel andere fondsen. 

Kosten vermogensbeheer

De premie die deelnemers betalen, wordt voor een groot deel belegd om de pensioenen later te kunnen uitbetalen. Ook dit kost geld. De kosten van het vermogensbeheer worden uitgedrukt als een percentage van het vermogen dat we gemiddeld hebben belegd. ​De kosten van het vermogensbeheer zijn gedaald van 0,49% in 2017 naar 0,45% in 2018. PFZW voldoet daarmee aan de eigen doelstelling, dat de kosten van het vermogensbeheer minder zijn dan 0,50% van het gemiddeld belegd vermogen. 

Transactiekosten

Onze beleggingen worden aangekocht en verkocht. De kosten die hiermee gepaard gaan noemen we transactiekosten. PFZW wil de transactiekosten zo veel mogelijk beperken. Daarom proberen we het aantal transacties zo laag mogelijk te houden. De transactiekosten bedroegen in 2018 0,9% van het gemiddeld belegd vermogen. In 2017 was dit 0,10%.
 
Meer informatie over onze kosten leest u in ons jaarverslag

 

 

​ ​