1. Voor iedereen

Voor een collectieve pensioenregeling zoals die van PFZW geldt: samen sta je sterker. Jong en oud, gezond en arbeidsongeschikt, mannen en vrouwen; iedereen doet mee in de pensioenregeling. En omdat de regeling solidair is, dragen we samen de lusten én de lasten.

2. Lagere kosten

Het is goedkoper samen pensioen te regelen en te beleggen. Door dat te doen worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Wist u dat 1% minder kosten wel 30% meer pensioen kan opleveren? Een pensioenfonds heeft een aantal voordelen. Zo hoeft een pensioenfonds niet samen te werken met dure tussenpersonen. Omdat de pensioenregeling voor iedereen gelijk is, zijn de kosten ook lager. En tot slot: winst maken is geen doel voor fondsen zoals PFZW. Er zijn ook geen aandeelhouders die tevreden moeten worden gehouden.

3. Risico's delen

Als het slecht gaat met de economie kan het pensioenfonds een tekort tijdelijk opvangen. Dat tekort wordt weer goedgemaakt in betere tijden. We nemen dus het gemiddelde van de vette en magere jaren.

We delen ook persoonlijke risico’s. Bijvoorbeeld op overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maar ook de kosten van een langer leven dan verwacht. Jongeren profiteren van het rendement op het pensioenvermogen van ouderen. En ouderen profiteren van de mogelijkheid van jongeren om meer risico te kunnen nemen.

4. Samen beslissen

Vertegenwoordigers van gepensioneerden, werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen in het pensioenfondsbestuur samen hoe het pensioen eruit moet zien. Werknemers en werkgevers betalen ook samen de premie. De individuele werknemer en werkgever heeft via deze kanalen indirecte invloed. Bij elke beslissing kijken we altijd zorgvuldig naar de gevolgen voor alle (leeftijds)groepen en zorgen we voor evenwichtige positieve of negatieve effecten.

Naast het bestuur hebben we een pensioenraad: werknemers en gepensioneerden praten hierin mee over belangrijke besluiten van het pensioenfondsbestuur.