1. Voor iedereen

Voor een collectieve pensioenregeling zoals die van PFZW geldt: samen sta je sterker. Jong en oud, gezond en arbeidsongeschikt, mannen en vrouwen; iedereen doet mee in de pensioenregeling. Omdat de regeling solidair is, dragen we samen de lusten én de lasten.

2. Lagere kosten

Het is goedkoper samen pensioen te regelen en te beleggen. Hierdoor worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Wist u dat 1% minder kosten tot wel 30% meer pensioen kan opleveren? Een pensioenfonds biedt een aantal voordelen:

  • Een pensioenfonds werkt niet samen met dure tussenpersonen. 
  • De pensioenregeling is voor iedereen gelijk, hierdoor zijn de kosten lager.
  • Voor fondsen zoals PFZW is winst maken geen doel, er zijn bijvoorbeeld geen aandeelhouders die we tevreden moeten houden. 

3. Risico's delen

Als het slecht gaat met de economie vangt het pensioenfonds een tekort tijdelijk op. Dat tekort wordt goedgemaakt in betere tijden. We nemen het gemiddelde van de vette en magere jaren.

We delen persoonlijke risico’s, zoals op overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maar ook de kosten van een langer leven dan verwacht. Jongeren profiteren van het rendement op het pensioenvermogen van ouderen. Daarnaast profiteren ouderen van de mogelijkheid om op de premie van jongeren risicovoller te beleggen, dit kan omdat er een langere looptijd is.

4. Samen beslissen

Vertegenwoordigers van gepensioneerden, werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen in het pensioenfondsbestuur samen hoe het pensioen eruit ziet. Hiervoor is gekozen omdat werknemers en werkgevers ook samen de premie betalen. De individuele werknemer en werkgever heeft op deze manier indirecte invloed. Bij elke beslissing kijken we zorgvuldig naar de gevolgen voor alle (leeftijds)groepen en zorgen we voor evenwichtige positieve of negatieve effecten.

Naast het bestuur hebben we een pensioenraad: werknemers en gepensioneerden praten hierin mee over belangrijke besluiten van het pensioenfondsbestuur.