Pensioen: méér waard in een leefbare wereld

Verantwoord beleggen

​De primaire verantwoordelijkheid van PFZW is de zorg voor een goed pensioen ​– ​​nu en in de toekomst. We voelen daarbij óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld, waarin de deelnemers dit pensioen ontvangen.

Duurzame keuzes

Door het pensioengeld op verantwoorde wijze te beleggen, dragen we bij aan een meer duurzame wereld waarin deelnemers hun pensioen ontvangen. Dat doen we door duurzaamheid in het hele beleggingsproces te integreren en zowel de risico’s als kansen op gebied van duurzaamheid mee te nemen in beleggingsbeslissingen.

Onze focus ligt op de volgende aandachtsgebieden:

  • klimaatverandering en vermindering van vervuiling en uitstoot
  • waterschaarste
  • gezondheid(szorg)
  • voedselzekerheid
  • een stabiel financieel stelsel in dienst van de reële economie
  • een goed ondernemingsbestuur
  • waarborgen van mensenrechten

 

We maken in onze beleggingskeuzes een onderscheid tussen:

  1. Wat we willen
  2. ​Wat we willen verbeteren
  3. Wat we niet willen

1. Wat we willen

De primaire verantwoordelijkheid van PFZW is de zorg voor een goed pensioen - nu en in de toekomst. We voelen daarbij óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld, waarin onze deelnemers dit pensioen ontvangen.

Dat doen we door duurzaamheid in het hele beleggingsproces te integreren en zowel de risico’s als kansen op gebied van duurzaamheid mee te nemen in beleggingsbeslissingen. We zijn ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement samengaan.

Beleggen in Oplossingen

PFZW belegt in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en een positieve impact hebben. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen (BiO). Wij beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor klimaatverandering, waterschaarste, gezondheidszorg en voedselzekerheid.

Denk aan duurzame energie, waterzuiveringssystemen en betaalbare medicijnen. Ons doel is om in 2020 € 20 miljard belegd te hebben in dergelijke projecten.

Zie voorbeelden Beleggen in Oplossingen

2. Wat we willen verbeteren

Bij onze beleggingen letten we op: milieu, sociale omstandigheden en of een onderneming goed bestuurd wordt. Deze zogenaamde ESG factoren kunnen het beleggingsrendement beïnvloeden. Omgekeerd geldt dat de ondernemingen en instanties waarin we beleggen een effect hebben op de wereld. 

PFZW is er daarom van overtuigd dat het meewegen van ESG-factoren in de beleggingsprocessen bijdraagt aan goed risicomanagement en er voor zorgt dat het behalen van financieel rendement samengaat met duurzame maatschappelijke verbeteringen.

Scoort een bedrijf slecht op een van deze punten? Dan gaan we met dat bedrijf in gesprek om te komen tot verbeteringen. We spreken bedrijven waarin we beleggen aan om positief te veranderen; bijvoorbeeld door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Met de grootste vervuilers gaan we niet alleen in gesprek; we zetten onze boodschap kracht bij door gefaseerd aandelen van CO2-intensieve ondernemingen te verkopen en te investeren in ondernemingen die minder broeikasgassen uitstoten. De afbouw van aandelenbelangen gebruiken we als signaal aan CO2-intensieve ondernemingen om duurzamer te produceren.

Lees hier meer over hoe PFZW CO2-uitstoot vermindert

We willen dat bedrijven waarin we beleggen hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met zaken als het milieu en de maatschappij. Naast het integreren van ESG-factoren in onze beleggingsbeslissingen en het in gesprek gaan met ondernemingen, gebruiken we hier onze invloed als belegger voor. 

We maken gebruik van onze aandeelhoudersrechten door ons stemrecht te gebruiken op aandeelhoudersvergaderingen. Per jaar brengen we op meer dan 3000 vergaderingen onze stem uit. Door samen te werken met andere aandeelhouders hebben we nog meer invloed. 

Lees meer over hoe PFZW via aandeelhoudersrechten invloed uitoefent

Tot slot kunnen we door juridische procedures onze invloed uit oefenen. Als een onderneming onzorgvuldig met ons geld omgaat, bijvoorbeeld bij fraude, dan starten we juridische procedures om het verloren geld terug te krijgen.

3. Wat we niet willen

We hebben ons volledige instrumentarium voor verantwoord beleggen gedurende 2018 herijkt. Waar PFZW in belegt, moet passen bij de identiteit van ons fonds. Dit wordt gecombineerd met meer nadruk op de aandeelhoudersdialoog over milieu, arbeidsrechten en governance (ESG) met ondernemingen waarin we beleggen. Hiermee zet PFZW een belangrijke stap in de voorbereiding op de werking van de OESO-richtlijnen en het convenant International Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van pensioenfondsen.

PFZW belegt niet in productgroepen, waarvan wij vinden dat ze niet passen bij onze identiteit als pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn. Deze productgroepen zijn controversiële wapens en tabaksproducten. Daarnaast houdt PFZW zich uiteraard aan de wettelijke uitsluitingen als gevolg van sancties van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU).

Lees hier in welke ondernemingen we niet beleggen

Ook interessant voor u

In ons Beleggingsbeleid 2014-2020 leggen we uit hoe we een bijdrage leveren aan meer financiële stabiliteit en tegelijk bijdragen aan een duurzame wereld.

Beleggingsbeleid 2020
Verslagen duurzaam beleggen​​