7 aandachtsgebieden

Bij duurzaam beleggen, legt PFZW de nadruk op de volgende aandachtsgebieden:

 • klimaatverandering en vermindering van vervuiling en uitstoot
 • waterschaarste
 • gezondheidszorg
 • voedselzekerheid
 • stabiel financieel stelsel
 • goed ondernemingsbestuur
 • mensenrechten
Beleggen in Oplossingen (BiO)

PFZW belegt in ondernemingen en projecten die financieel rendement opleveren én die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen zoals klimaatverandering, waterschaarste, gezondheidszorg en voedselzekerheid. Daarbij willen we meetbaar maken welke impact dit echt heeft. We berekenen bijvoorbeeld de kilo’s vermeden CO2-uitstoot of aantallen verlengde mensenlevens van onze beleggingen. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen. 

Ons doel is om in 2020 € 20 miljard belegd te hebben in maatschappelijke oplossingen. Eind 2018 was dit € 13,7 miljard.

Recente voorbeelden van hoe we beleggen in oplossingen zijn:

 • beleggen in duurzame energie
 • beleggen in CO2-efficiënte gebouwen
 • beleggen in medicijnen
 • aandelen gekocht in Suez Water Resource, een Amerikaans bedrijf dat 2,1 miljoen mensen voorziet van drinkwater

Meer voorbeelden staan in het Jaarbericht duurzaam beleggen.

CO2-uitstoot verminderen

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van CO2. Wij vinden dat bedrijven die een grote belasting zijn voor het milieu uiteindelijk slechtere rendementen opleveren. Daarom stoppen we het pensioengeld liever in schone bedrijven.

In 2014 hadden we bedrijven in ons beleggingsportefeuille die samen 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet uitstoten. Een van onze doelstellingen is om die 339 ton CO2 in 2020 te halveren naar 170 ton. In 2018 was de uitstoot al verminderd naar 240 ton. Dit doet PFZW door:

 • in schonere bedrijven te beleggen,
 • aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren te verkopen, zoals aandelen van energiebedrijven en olieproducenten,
 • in gesprek te gaan met bedrijven en hen te vragen om minder CO2 uit te stoten,
 • bedrijven aan te sporen over te stappen naar schone energie,
 • onze invloed als aandeelhouder of belegger te gebruiken om de transitie naar duurzame energie te realiseren.
ESG-factoren en beleggingsrisico's

ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Als wij een beslissing maken over een belegging, dan spelen deze factoren een rol. Deze zogenaamde ESG-factoren kunnen namelijk de waarde van de belegging beïnvloeden. Zo hebben we dit jaar klimaatrisico’s zoals overstromingen en extreem weer in kaart gebracht.

Actief aandeelhouderschap

We gebruiken onze invloed als belegger door met bedrijven het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld als wij vinden dat ze te weinig rekening houden met milieu en maatschappij.

We spreken ze erop aan hun bedrijf positief te veranderen. Denk aan de uitstoot van broeikasgassen verminderen of het verlagen van beloningen.

We gebruiken ons stemrecht als aandeelhouder. Per jaar brengen we op meer dan 3.000 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Daarbij werken we ook samen met andere aandeelhouders zodat we meer invloed hebben.

Uitsluiting

PFZW belegt in bedrijven en producten waarvan wij vinden dat het bij ons en onze deelnemers past. Daarom belegt PFZW niet in productgroepen als controversiële wapens en tabaksproducten. Ook houdt PFZW zich aan de wettelijke uitsluitingen als gevolg van sancties van de Verenigde Naties en de Europese Unie. 

Bekijk de lijst met uitsluiting productgroepen en de lijst met uitsluiting staatsobligaties.