In dialoog

We spreken ze erop aan hun bedrijf positief te veranderen. Denk aan de uitstoot van broeikasgassen verminderen of het verlagen van beloningen. Ook gaan we de dialoog aan met ondernemingen die ernstige negatieve impact hebben veroorzaakt op basis van internationale normen zoals de OESO-richtlijnen en UNGP’s.

Stemrecht

We gebruiken ons stemrecht als aandeelhouder. Per jaar brengt onze uitvoeringsorganisatie PGGM, namens ons, op meer dan 4.220 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Daarbij werken we ook samen met andere aandeelhouders zodat we meer invloed hebben. Per onderneming maakt PGGM bekend hoe we hebben gestemd en leggen we een verklaring af.

Wat zijn de OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen schrijven voor wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht bij internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden bedrijven handvatten met betrekking tot het omgaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.