Bijdrage aan SDG's

We vragen regelmatig aan onze deelnemers wat zij belangrijk vinden. Vervolgens kiezen we voor thema’s die aansluiten bij deze wensen. Dit zijn onder andere de thema's Klimaat en Mens&Gezondheid. Bij deze thema’s horen beleggingen die klimaatverandering tegengaan, beleggingen die bijdragen aan meer en schoner drinkwater, beleggingen in gezondheidszorg en in voedselzekerheid.

We vinden het van belang dat deze thema's bijdragen aan één of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's). In 2025 willen we dat ten minste één vijfde van onze beleggingen bijdraagt aan deze SDG's. Naar verwachting komen we dan uit op ongeveer 50 miljard aan beleggingen die bijdragen aan SDG’s. En dus aan een meer leefbare wereld. 

Daarbij willen we steeds beter meetbaar maken welke impact onze beleggingen écht hebben. We berekenen bijvoorbeeld de kilo’s vermeden CO2-uitstoot of aantallen verlengde mensenlevens van onze beleggingen. 

ESG-factoren en beleggingsrisico's

ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Als wij een beslissing nemen over een belegging, dan spelen naast de SDG's ook deze factoren een rol. Deze zogenaamde ESG-factoren kunnen namelijk de waarde van de belegging beïnvloeden. Daarom brengen we klimaatrisico’s zoals overstromingen en extreem weer in kaart.

Wat zijn SDG's?

In 2015 zijn door de Verenigde Naties zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vastgesteld voor de duurzame ontwikkeling van de wereld. Van deze zeventien SDG’s heeft PFZW er zeven gekozen waar wij ons op concentreren. Deze zeven SDG’s passen bij de sector zorg en welzijn en betreffen onderwerpen die onze deelnemers belangrijk te vinden.