Eumedion

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is deelnemer van Eumedion, een belangenbehartiger en opiniemaker voor institutionele beleggers op het terrein van Corporate Governance en duurzaamheid. Alle institutionele beleggers die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen kunnen zich aansluiten bij Eumedion. Eumedion zet zich zowel in voor de bevordering van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid bij Nederlandse beursvennootschappen, als voor de bevordering van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap bij haar deelnemers.

IMVB-convenant

Op 20 december 2018 heeft PFZW het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. Dit IMVB-convenant is ondertekend door meer dan 70 pensioenfondsen die samen bijna 90% van het belegd vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen vertegenwoordigen samen met maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib en ook de vakbonden FNV, CNV en VCP en de overheid. Als ondertekenaar van het convenant committeren wij ons aan het implementeren van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in onze beleggingsportefeuille. 

Onze uitvoeringsorganisatie participeert namens ons in het zogenaamde ‘diepe spoor’ van het IMVB-convenant. Daarin werken pensioenfondsen samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid aan concrete engagementcasussen binnen de mijnbouwsector en palmoliesector. 

UN Principles for Responsible Investment

PFZW is ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI).Dit betekent vrij vertaald: principes voor verantwoord beleggen. Deze principes zijn opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met een internationale groep van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). In deze PRI is een set van zes richtlijnen opgesteld voor verantwoord beleggen. Door het ondertekenen van deze richtlijnen committeert PFZW zich aan het implementeren en voortdurend doorontwikkelen van verantwoord beleggen.

Naast ondertekenaar van dit initiatief neemt onze uitvoeringsorganisatie, mede namens PFZW, deel in engagementprojecten onder de vlag van de PRI. Door samenwerking met beleggers uit de hele wereld kunnen we meer invloed uitoefenen en bedrijven tot verbetering aanzetten.

VBDO

De VBDO is de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sinds de oprichting in 1995 werkt de vereniging aan het creëren van een duurzame kapitaalmarkt. VBDO’s visie: duurzaam beleggen is mainstream. PFZW is lid van VBDO en onderschrijft deze doelstelling.