CO2-uitstoot verminderen

In 2014 hadden we bedrijven in ons beleggingsportefeuille die samen 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet uitstootten. Onze doelstellingen was om die 339 ton CO2 in 2020 te halveren naar 170 ton. Dit is gelukt! De CO2-voetafdruk is sinds de nulmeting verlaagd van 339 ton CO2 (per miljoen dollar bedrijfsomzet) tot 158 ton medio 2020. Dit is een daling van ruim 51% over de aandelenbeleggingen in vijf jaar tijd! Dit hebben we bereikt door: 

  • in schonere bedrijven te beleggen;
  • aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren te verkopen, zoals energiebedrijven en olieproducenten;
  • in gesprek te gaan met bedrijven en hen te vragen om minder CO2 uit te stoten;
  • bedrijven aan te sporen over te stappen naar schone energie;
  • onze invloed als aandeelhouder of belegger te gebruiken om de transitie naar duurzame energie te realiseren. 

Voor 2025 hebben we opnieuw een ambitieuze doelstelling. Dan willen we de CO2-voetafdruk van onze aandelen met 30% verkleinen ten opzichte van 2020.