In het Jaarbericht Duurzaam Beleggen vatten we de duurzame beleggingen van afgelopen jaar samen.

Wij willen volledig transparant zijn, volgens de wet ter implementatie van herziene EU-richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II). Deze wet is op 1 december 2019 in werking getreden. De meeste informatie is al beschikbaar op onze website. Wij actualiseren onze website regelmatig. We zorgen er daarbij voor dat de benodigde informatie goed toegankelijk wordt.

Integraal beleid en instrumentarium verantwoord beleggen

Het Integraal beleid en instrumentarium verantwoord beleggen beschrijft wat PFZW wilt bereiken met verantwoord beleggen, welke instrumenten hiervoor worden ingezet en op welke overtuigingen dit is gebaseerd.

Hieronder staan de verslagen en documenten over verantwoord beleggen gerangschikt per jaar.