Waarin we beleggen


Om een goed rendement te kunnen behalen, belegt PFZW de pensioeninleg van de deelnemers. Wanneer we deze inleg alleen zouden opsparen, zou dit te weinig opleveren om alle deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden.

Risico's inschatten
Beleggen houdt in dat we een bepaald risico nemen. Er is een kans dat de opbrengst van onze belegging lager is dan verwacht. Bijvoorbeeld door een mindere economische groei. Of door de politieke situatie in een land. Daarom maken wij vooraf een inschatting van de risico’s en wat er gebeurt als het tegenzit. 

We letten bijvoorbeeld op renterisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. Ook houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Zulke risico’s kunnen de waarde van beleggingen namelijk negatief beïnvloeden. Door hier rekening mee te houden verwachten we een beter rendement op de lange termijn.

PFZW belegt in