Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Waarin we beleggen


PFZW belegt onder andere in aandelen, obligaties en private equity. We spreiden onze beleggingen om het risico op slechte rendementen zoveel mogelijk te beperken. Op deze pagina vindt u hiervan een overzicht, zodat u precies ziet waarin wij wel en niet investeren.

Risico's inschatten
Beleggen houdt in dat we een bepaald risico nemen. Er is een kans dat het rendement van onze belegging lager is dan verwacht. We maken daarom vooraf een inschatting van de risico’s en wat er gebeurt als het tegenzit.

Beleggingsresultaten kunnen tegenvallen
Er zijn veel ontwikkelingen van invloed op de beleggingsresultaten. Zoals de economische groei, de politieke situatie, de toenemende digitalisering of gebeurtenissen op duurzaamheidsgebied (zoals klimaatverandering). 

PFZW houdt bij het beleggen rekening met de verschillende ontwikkelingen die een risico kunnen vormen voor de waarde van beleggingen. We letten bijvoorbeeld op renterisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. Ook houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Zulke risico’s kunnen de waarde van beleggingen negatief beïnvloeden. Door hier rekening mee te houden verwachten we op de langere termijn een relatief beter rendement te behalen. Lees in de uitvoeringsrichtlijnen van onze uitvoerder meer over hoe wij duurzaamheid integreren in het beleggingsproces. Deze richtlijnen zijn in samenspraak met PFZW opgesteld.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Daarnaast zorgt PFZW ervoor dat de beleggingen verdeeld worden over meerdere beleggingssoorten. Verschillende ontwikkelingen raken niet iedere beleggingscategorie even hard. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ten slotte ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Hoe werkt beleggen in private equity?