Lijst van bedrijven uit productgroepen waarin we niet beleggen

In deze productgroepen beleggen wij niet
Geen resultaten

Toelichting bij de reden voor uitsluiting

Tabak

PFZW is met ondernemingen uit de tabakssector in gesprek gegaan om een aantal problemen aan te kaarten. Dit waren problemen rond de productie van tabak zoals arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. 

Daarnaast waren er bezwaren tegen de marketing en verkoop van tabaksproducten gericht op jongeren. De betreffende ondernemingen hebben in deze gesprekken de zorgen van PFZW niet kunnen wegnemen. 

De problemen zijn volgens PFZW kenmerkend voor deze sector en in combinatie met de lastige relatie van het product tabak met de sector zorg en welzijn is besloten tot uitsluiting over te gaan van alle tabaksproducenten.

Wapens

Volgens het uitsluitingenbeleid sluit PFZW ondernemingen van belegging uit, wanneer zij betrokken zijn bij de productie van en/of handel in wapens waarvan het gebruik leidt tot schending van fundamentele mensenrechten. PFZW richt zich hierbij op controversiële wapens. 

Dit zijn wapens die op grote schaal leed (kunnen) toebrengen en gericht zijn op burgers, dan wel vooral slachtoffers aan burgerzijde maken. Het gaat hierbij om 6 typen wapens binnen de volgende categorieën:

1. Massavernietigingswapens

  • nucleaire wapens
  • chemische wapens
  • biologische wapens

2. Wapens met aanzienlijk risico op (burger)slachtoffers tijdens en/of na afloop militair conflict

  • ​antipersoneelsmijnen
  • clusterbommen
  • munitie met verarmd uranium