Copyright & disclaimer

Copyright

Alle opgenomen informatie is eigendom van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
© Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2020

Disclaimer website en e-mailnieuwsbrief

Juli 2017

Informatie

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. PFZW en de uitvoeringsorganisatie aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid:

  • Voor de inhoud van de website(s), de e-nieuwsbrieven, de pensioenplanner of de chatfunctie en de daarop verstrekte informatie.
  • Voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website, e-nieuwsbrieven, de pensioenplanner of de chatfunctie of
  • Voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarvan deze website met een hyperlink of anders verwijst.

Website

PFZW biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. PFZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. PFZW is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. PFZW adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Gebruik

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PFZW, verboden.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de website, diens functionaliteiten en de nieuwsbrief zijn eigendom van PFZW of in licentie gegeven aan PFZW. U mag de inhoud niet kopiëren (anders dan downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden.

Pensioenplanner en chat

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement  op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. De pensioenplanner en chat van PFZW bevatten geen advies en geen informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht u na het invullen van de pensioenplanner of na het voeren van een chatgesprek iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen, dan raadt PFZW aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. PFZW aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u hebt als gevolg van het gebruik van de informatie op de pensioenplanner of de chat.

[Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KvK 41179049]

English

Disclaimer website and e-newsletter

PFZW has compiled its website with the greatest possible care in order to ensure that the information available on the website is correct. Nevertheless, PFZW disclaims all liability for any incorrect and/or incomplete information contained in the websites, as well as for the use and interpretation of such information. PFZW provides no guarantee for the faultless and uninterrupted functioning of the website. PFZW disclaims all liability for the temporary, permanent, full, or partial inaccessibility of the website. PFZW is not responsible for the information given on banners and buttons, nor for the content of third parties’ websites. References or links to other websites or sources which are not PFZW’s property have been included for the sole purpose of providing information to users of the websites.

The results of the calculations with the 'Pensioenplanner' are indicative. Therefore, you can derive no rights on these.

The data in the Pensioenplanner are based on the current pension rules ('Pensioenreglement') and calculation factors, the data known to us and an unchanged work and private situation to the retirement date. Changes herein can lead to other pension outcomes.

© Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2017