Herstelplan

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om voldoende geld achter de hand te houden. Hebben zij dat niet, dan geldt er een herstelplan voor een periode van 10 jaar. Voor PFZW geldt dit voor de periode 2023-2032.

Wat betekent het herstelplan?

Het herstelplan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. Het is wettelijk verplicht om binnen de hersteltermijn de vereiste dekkingsgraad* te bereiken. Voor PFZW geldt per eind 2022 een vereiste dekkingsgraad van 125,4%.

In het bijgewerkte herstelplan van 2023 laat PFZW zien dat de beleidsdekkingsgraad eind 2032 weer op het vereiste niveau kan zijn. Dit is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar. Zolang er niet genoeg geld in de kas is, past PFZW dit plan elk jaar aan en legt het ter goedkeuring voor aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het herstelplan vervalt bij het overgaan naar het beoogde nieuwe pensioenstelsel (per 1 januari 2026). In de transitieperiode voorafgaande aan het nieuwe pensioenstelsel heeft PFZW de keuze om onder voorwaarden gebruik te maken van andere wettelijke regels. Maakt, PFZW daar gebruik van, dan vervangt het overbruggingsplan het herstelplan. In een overbruggingsplan laat een pensioenfonds zien dat het overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel over voldoende dekkingsgraad beschikt voor die overgang. 

*De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we betalen.

Dit doet PFZW voor tijdig herstel

Zolang het herstelplan loopt, verhoogt PFZW de pensioenen niet volledig. Volgens de wettelijke eisen mag verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%, en dan alleen gedeeltelijk. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 135% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet op tijd herstelt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen door bijvoorbeeld later te indexeren.

PFZW mag tijdens de herstelperiode niet meer beleggingsrisico nemen. Bijvoorbeeld om een hoger verwacht rendement te behalen en daarmee eerder uit herstel te komen. Het verwachte rendement uit de beleggingen draagt naar verwachting wel bij aan herstel, maar is onzeker en kan ook tegenvallen.