Voordragende organisatie

Sociaal Werk Nederland

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

  • lid bestuur Pensioenfederatie

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • onafhankelijk voorzitter en bestuurslid Bedrijfstak Pensioenfonds Meubelindustrie en Meubileringsbranche
  • lid Raad van Toezicht Bedrijfstak Pensioenfonds Slagers
  • cao-onderhandelaar Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
  • bestuurslid Sociaal Fonds Hiswa
  • lid Raad van Toezicht Oosterpoort te Oss