Nevenfunctie uit hoofde van bestuur:

Geen
 

Functies relevant voor bestuursfunctie:

  • voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
  • voorzitter raad van toezicht Universiteit Utrecht
  • voorzitter raad van toezicht AFLAtoun International
  • lid Comité van aanbeveling Transparency international
  • lid raad van advies Commissie Europese Vraagstukken
  • lid raad van toezicht Veerstichting
  • lid bestuur PRIME Finance (tot 1 juni 2021)
  • directeur KellerCO BV (administratieve BV) 

Joanne over het klimaatakkoord van Parijs

De afgelopen maanden was het rumoerig in Zeist. Demonstraties en kantoorbezettingen door klimaatactivisten volgden elkaar in hoog tempo op. De eis van de demonstranten was overzichtelijk: stop met beleggen in de fossiele energiesector, en wel meteen. In een column in Pensioen Bestuur & Management schrijft Joanne over dit onderwerp.

Vier topvrouwen over investeren met impact

Joanne was een van de sprekers op het Executive Women Event 2021. Vier topvrouwen uit de financiële sector gingen met elkaar in discussie over de impact van vermogen en investeringen. Lees het verslag.

Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP)

ViiP sprak met Joanne in coronatijd via een video call over haar carrière, terugkeer in de pensioensector en drijfveren. Lees het gehele interview hier