In deze bedrijven beleggen we niet

PFZW belegt niet in bedrijven die niet passen bij ons als pensioenfonds. Hieronder vindt u een korte toelichting per productgroep.

Controversiële wapens
PFZW belegt in de defensie-industrie en sluit niet alle vormen van wapens of defensiematerieel uit. Sommige type wapens of defensiematerieel zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor de bescherming van onze veiligheid en handhaving van de openbare orde.

PFZW heeft wel specifiek beleid gericht op controversiële wapens. PFZW wil niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van en/of handel in wapens waarvan het gebruik leidt tot schending van fundamentele mensenrechten. Dit zijn wapens die op grote schaal leed toebrengen en gericht zijn op het maken van burgerslachtoffers. Het gaat hierbij om zes typen wapens binnen de volgende categorieën:

Massavernietigingswapens:

 • nucleaire wapens
 • chemische wapens
 • biologische wapens

Wapens met aanzienlijk risico op (burger)slachtoffers tijdens en/of na afloop van een militair conflict:

 • antipersoonsmijnen
 • clusterbommen
 • munitie met verarmd uranium

PFZW belegt niet in producenten van dit type wapens of in producenten van essentiële en specifieke onderdelen voor dit type wapens. Daarnaast belegt PFZW niet in bedrijven die een meerderheidsbelang hebben in dergelijke producenten. Of bedrijven die op de indicatieve uitsluitingslijst voor producenten van clustermunitie van de AFM staan.

 

De nadelige gezondheidseffecten van het roken van tabak zijn overduidelijk. Het past niet bij PFZW, als pensioenfonds van de sector Zorg en Welzijn, om te beleggen in producenten van tabak. Daarom belegt PFZW sinds 2013 niet meer in tabaksproducenten, of bedrijven die voor 30% of meer eigenaar zijn van een tabaksproducent. Deze bedrijven worden op de uitsluitingslijst geplaatst.

PFZW heeft in 2020 besloten afstand te doen van beleggingen in steenkolen- en teerzandondernemingen. De reden hiervoor is dat kolen en olie gewonnen uit teerzand een relatief grote bijdrage leveren aan de wereldwijde CO2-uitstoot , terwijl schonere alternatieven beschikbaar zijn.

We verkopen belangen in bedrijven met meer dan 5% omzet door de productie van steenkool of meer dan 1% omzet door de productie van teerzandolie.

Bedrijven die steenkool delven en gebruiken voor metaalverwerking (metallurgisch kolen) worden niet verkocht.

PFZW heeft zich gebonden aan het Klimaatakkoord van Parijs en wil dat de beleggingen er aan bijdragen dat de aarde niet meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt. Bedrijven in de fossiele energiesector moeten hun bedrijfsmodel aantoonbaar veranderen en bijdragen aan de energietransitie om een plek in de beleggingen van PFZW te verdienen. Daarom voert PFZW actief dialoog met bedrijven in deze sector, om ze aan te sporen tot verbetering.

Bedrijven die onvoldoende veranderen, verkoopt PFZW volgens vaste stappen en tijdslijnen:

 • Ten eerste moeten bedrijven een CO2-reductiedoelstelling hebben. In 2022 hebben wij 114 bedrijven verkocht die niet aan deze eis voldoen.
 • In 2023 moeten bedrijven, naast een CO2-reductiedoelstelling, zich nadrukkelijk committeren aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. In begin 2023 zijn daarom nog eens 78 bedrijven verkocht die hier niet aan voldoen.

Voor het einde van 2023 moeten alle overgebleven bedrijven CO2-reductiedoelen hebben in lijn met ‘Parijs’ én een verifieerbare transitiestrategie ter onderbouwing van deze doelen. Mocht dit toch onvoldoende blijken, zal PFZW ook de belangen in deze bedrijven verkopen.

Ondertussen blijft PFZW actief in dialoog met de resterende bedrijven in de sector. Ook maakt PFZW actief gebruik van de rechten als aandeelhouder, bijvoorbeeld door de stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

PFZW hanteert uitsluitingscriteria die direct gerelateerd zijn aan klimaatverandering. Sinds augustus 2022 sluiten wij ondernemingen uit die betrokken zijn bij olie- en gasboring in het Noordpoolgebied wanneer zij meer dan 1% van hun omzet uit deze activiteit halen. PFZW is tegen olie- en gasboring in het Noordpoolgebied vanwege de potentiële schade die deze activiteiten kunnen aanrichten aan de biodiversiteit. Dit brengt risico’s met zich mee voor de dierenpopulatie en inheemse bevolking. Bij incidenten is het bovendien uitermate lastig om olielekken snel en effectief op te ruimen.

PFZW verkoopt beleggingen in Rusland.

De Russische belangen op publieke markten (aandelen, staatsobligaties en krediet) zijn voor een groot gedeelte afgebouwd. Lokale aandelenmarkten in Rusland zitten voor buitenlandse partijen nog steeds op slot. Het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. In overleg met de externe managers die deze Russische beleggingen beheren, onderzoekt PGGM de mogelijkheden om deze te verkopen zodra dat kan.

 • De categorie aandelen klassiek opkomende markten (€ 123 miljoen) is geheel in beheer door externe managers.
 • De obligatiepositie (€ 2 miljoen) is eveneens extern in beheer. 
  Binnen de beleggingscategorie private equity bevindt zich een fonds met Russische beleggingen bij een externe manager (€ 28 miljoen).  
 • PGGM bekijkt hoe we dit fonds anders kunnen inrichten, waarbij rekening wordt gehouden met de sancties tegen Rusland.

Lijst van bedrijven uit productgroepen waarin we niet beleggen

In deze productgroepen beleggen wij niet
Geen resultaten