Pensioen in Nederland

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u stopt met werken. Pensioen in Nederland bestaat uit drie delen: de AOW, pensioen dat u via een werkgever opbouwt en eventueel nog een zelf op te bouwen pensioen. Hieronder leggen wij het u uit in een kort filmpje.

 1. AOW
  AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en wordt geregeld door de overheid. De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat in Nederland heeft gewoond. Lees meer over AOW op de website van Rijksoverheid. 

 2. Pensioen dat u via uw wergever(s) opbouwt
  Het tweede deel van uw pensioen is het pensioen dat u via uw werkgever(s) opbouwt. De meeste mensen die in de sector zorg en welzijn werken, bouwen pensioen op bij PFZW. Uw werkgever en uzelf leggen iedere maand een bedrag in. Dit is de pensioenpremie. PFZW belegt vervolgens deze premie zodat de inleg wordt vergroot. Zo krijgt u het geld dat u heeft betaald aan pensioenpremie dubbel en dwars terug.

 3. Pensioen dat u zelf opbouwt
  Het derde deel van uw pensioen is het pensioen dat u eventueel zelf opbouwt. Dit kan door bijvoorbeeld zelf te sparen of te beleggen. Dat is niet verplicht, het is dus mogelijk dat uw pensioen alleen bestaat uit AOW en het werkgeverspensioen. 

Door verschillende oorzaken kan uw pensioen minder hoog zijn dan u zou willen. Bijvoorbeeld omdat:

 • u parttime heeft gewerkt
 • u een keer gescheiden bent
 • u in het buitenland heeft gewoond

U kunt dit aanvullen met pensioen dat u zelf regelt.

Hoeveel pensioen u wenst of nodig heeft, is heel persoonlijk. Bent u benieuwd hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd? U kunt eenvoudig uw huidige tussenstand bekijken op MijnPFZW